Keine direkten Treffer gefunden für: koşulları

Deutsch Türkisch

36 indirekte Treffer gefunden für: koşulları

Deutsch Türkisch
Bedingungen angeben {v} koşulları bildirmek
Bedingungen annehmen {v} koşulları kabul etmek
Bedingungen aushandeln {v} koşulları saptamak
Bedingungen beeinflussen {sub} {pl} koşulları etkilemek
Bedingungen eingehen {v} koşulları kabullenmek
Bedingungen erfüllen {v} koşulları yerine getirmek
Bedingungen festlegen {v} koşulları saptamak
Bedingungen festschreiben {sub} {pl} koşulları saptamak
Bedingungen nennen {v} koşulları bildirmek
Last der Verhältnisse {sub} {f} koşulların zorluğu
die Abzahlungsbedingungen {sub} {pl} itfa koşulları
die Abzahlungsbedingungen {sub} {pl} taksitle ödeme koşulları
allgemeine Geschäftsbedingungen {sub} {pl} [AGB] genel mukavele koşulları
allgemeine Lieferbedingungen {sub} {pl} genel servis koşulları
allgemeine Lieferbedingungen {sub} {pl} genel teslim koşulları
amerikanische Bedingungen {sub} {pl} Amerika koşulları
die Anlagebedingungen {sub} {pl} yatırım koşulları
die Anleihebedingungen {sub} {pl} borç alma koşulları
die Anleihebedingungen {sub} {pl} borçlanma koşulları
die Anspruchvoraussetzungen {sub} {pl} hak kazanam koşulları
Arbeits- und Lebensbedingungen {sub} {pl} çalışma ve yaşam koşulları
die Arbeitsbedingungen {sub} {f} çalışma koşulları
die Arbeitsbedingungen {sub} {pl} çalışma koşulları
die Ausfuhrbestimmungen {sub} {pl} ihracat koşulları
die Ausgabebedingungen {sub} {pl} emisyon koşulları
die Ausschreibungsbedingungen {sub} {pl} ihale koşulları
die Austauschbedingungen {sub} {pl} değiştirme koşulları
die Austauschbedingungen {sub} {pl} mübadele koşulları
die Austauschbedingungen {sub} {pl} trampa koşulları
die Austauschrelationen {sub} {pl} mübadele koşulları
die Austauschrelationen {sub} {pl} trampa koşulları
die Barzahlungsbedingungen {sub} {pl} peşin para ödeme koşulları
die Bezugsbedingungen {sub} {pl} abone koşulları
die Bezugsbedingungen {sub} {pl} kıyaslama koşulları
die Charterbedingungen {sub} {pl} charter(çartır) koşulları
die Durchführungsbedingungen {sub} {pl} uygulama koşulları
0.002s