10 direkte Treffer gefunden für: klise


53 indirekte Treffer gefunden für: klise

Deutsch Türkisch
abgedroschene Lebensregeln {sub} {pl} klişe hayat
abgedroschenes Wörter {sub} {pl} klişe laflar
abklatschen {v} [klatschte ab, hat abgeklatscht] klişe yapmak
der Abklatscher {sub} {m} klişeci
am Raster ausrichten {v} klişeye ayarlamak
die Atzmaschine {sub} {f} klişe makinesi
die Atzung {sub} {f} klişe yapma
die Clicherie {sub} {f} klişe atölyesi
die Facettiermaschine {sub} {f} klişe faset açma makinesi
die Gussdruckerei {sub} {f} klişe atölyesi
die Gussdruckerei {sub} {f} klişe dizgi atölyesi
das Klischee {sub} {n} [bildungssprachlich abwertend] klişe söz
das Klischeeablösegerät {sub} {n} klişe sökme cihazı
die Klischeeanstalt {sub} {f} klişecilik
die Klischeebearbeitung {sub} {f} klişe işlemi
das Klischeebefestigungsmittel {sub} {n} klişe tespit malzemesi
klischeehaft {adj} klişeli
der Klischeehalter {sub} {m} klişe tutucu
die Klischeeherstellung {sub} {f} klişecilik
der Klischeejustierapparat {sub} {m} klişe ayar aleti
der Klischeekasten {sub} {m} klişe kutusu
die Klischeekosten {sub} {pl} klişe masragları
klischeemäßig {adj} klişe biçiminde
die Klischees {sub} {pl} klişeler
die Klischeeunterlage {sub} {f} klişe altlığı
das Klischeezink {sub} {n} klişe çinkosu
Klischieren {v} klişe yapmak
die Klischiermaschine {sub} {f} klişe yapma makinesi
die Klisheeätzmaschine {sub} {f} klişe dağlama makinesi
der Plattenheber {sub} {m} klişe pensesi
die Plattenzange {sub} {f} klişe pensesi
die Plattitüden {sub} {pl} klişeler
das Raster {sub} {n} klişe tramı
die Rautingfräsmaschine {sub} {f} klişe frezesi
schematisch {adj} klişe gibi
der Stereojustierapparat {sub} {m} klişe ayar cihazı
stereotypieren {v} klişe yapmak
stereotypierend {adj} klişe yapan
der Zinkdruck {sub} {m} klişeci
die Zinkographie {sub} {f} klişecilik
der Zurichter {sub} {m} klişeci
die Zurichtmaterialen {sub} {pl} klişe montaj malzemeleri
die Anaklise {sub} {f} anakliz
die Anaklise {sub} {f} duygusal olarak bir başka kişiya yaslanma
die Enklise {sub} {f} [z.B. zum zu dem] Almancada kelimelerin birbirine bağlantısı
die Farbenklische {sub} {f} renkli klişe
der Farbraster {sub} {m} renkli klişe
das Fotopolymerklischee {sub} {n} fotopolimer klişe
die Gummiklischee {sub} {f} kauçuk klişe
das Kunststoffklischee {sub} {n} plastik klişe
die Negativklischee {sub} {f} olumsuz klişe
die Proklise {sub} {f} [Grammatik] vurgu ve anlam açısından zayıf bir sözcüğün kendinden sonra gelen daha kuvvetli vurgulu ve anlamlı kelimeye bağlanması
die Rotationsplatte {sub} {f} rotatif baskısı için klişe
0.002s