2 direkte Treffer gefunden für: klip

Deutsch Türkisch
der Clip {sub} {m} [Video-] klip
der Videoclip {sub} {m} klip

48 indirekte Treffer gefunden für: klip

Deutsch Türkisch
der Clip {sub} {m} klips
der Clips {sub} {m} klips
der Klemmer {sub} {m} klips
klipp {adv} [~ und klar] apaçık
klipp {adv} [~ und klar] besbelli
der Klipp {sub} {m} klips
der Klipp {sub} {m} kravat iğnesi
der Klipp {sub} {m} pens
klipp! takır tukur!
klipp! çut! şak
klipp! şakır şukur!
klipp! şuk! klipp klapp! şak şuk!
klipp und klar {adv} [~ und klar] apaçık
klipp und klar {adv} [~ und klar] besbelli
klipp und klar {adv} [~ und klar] gün gibi aşikâr ortada
klipp und klar {adv} [~ und klar] çok belirgin
die Klippe {sub} {f} [Geologie] denizde gemiler için tehlike olan sivri
die Klippe {sub} {f} [Geologie] engel
die Klippe {sub} {f} [Geologie] güçlük
die Klippe {sub} {f} [Geologie] sert ve çıplak kayalık
die Klippe {sub} {f} döküntü
die Klippe {sub} {f} güllük
die Klippe {sub} {f} kayalık
die Klippe {sub} {f} resif
die Klippe {sub} {f} yar
die Klippel-Deformitä {sub} {f} resif deforme olması
die Klippen {sub} {pl} resifler
der Klippenausternfischer {sub} {m} resif istridye balıkçısı
der Klippenbarsch {sub} {m} [Zoologie] lapina balığı
die Klippenbrandung {sub} {f} köpüren dalga
der Klippenflug {sub} {m} yardan uçuş
klippenhaft {adj} kayalık
der Klippenrand {sub} {m} resif kenarı
klippenreich {adj} kayalık
die Klippenwand {sub} {f} resif duvarı
der Klipper {sub} {m} [schnelles Segelschiff] hızlı yelkenli
der Klipper {sub} {m} [Verkehr] hızlı yelkenli
der Klipper {sub} {m} [Verkehr] hızlı yolcu uçağı
der Klipper {sub} {m} maşa makas
das Klipperschiff {sub} {n} hızlı yelkenli
der Klippfisch {sub} {m} [Kabeljau] morina balığı
der Klippfisch {sub} {m} tuzlanmış ve açık havada kurutulmuş morina balığı
die Klippschule {sub} {f} taşra ilkokulu
der Klippspringer {sub} {m} [Zoologie] kaya antilobu
der Klips {sub} {m} [modisches Schmuckstück, das am Ohrläppchen festgeklemmt wird] kulağa kıstırılan modaya uygun ziynet eşyası
die Klipse {sub} {pl} [modisches Schmuckstück, das am Ohrläppchen festgeklemmt wird] kulağa kıstırılan modaya uygun ziynet eşyaları
die Klipse {sub} {f} tel raptiye
klipsen {v} {ugs.} kıstırmak
0.002s