9 direkte Treffer gefunden für: klinik


50 indirekte Treffer gefunden für: klinik

Deutsch Türkisch
Abortus incomplicatus {sub} {m} klinikte yapılan doğum
aktiv klinische Psychotherapie {sub} {f} klinikte uygulanan aktif psikoterapi
der Fiebermesser {sub} {m} med. klinik termometresi
das Fieberthermometer {sub} {n} klinik termometresi
für klinische Prüfungen bestimmtes Gerät {sub} {n} klinik incelemeleri için öngörülen alet
Klinik betreffend {sub} {f} klinik ile ilgili
Klinik für Geburtshilfe {sub} {f} doğum yardımı kliniği
Klinik für Geschlechtskrankheiten {sub} {f} cinsel hastalıklar kliniği
der Klinik-Sekretär {sub} {m} klinik sekreteri
die Klinik-Sekretärin {sub} {f} [weiblich] klinik sekreteri
die Klinik-Sozialarbeit {sub} {f} klinikte sosyal çalışma
der Klinikalltag {sub} {m} klinikte günlük yaşam
der Klinikaufenthalt {sub} {m} klinikte yatma
die Kliniken {sub} {pl} klinikler
der Kliniker {sub} {m} klinikte çalışan ve öğrenciye ders veren doktor
der Kliniker {sub} {m} pratisyen doktor
die Klinikopathologie {sub} {f} klinik patolijisi
der Klinikpatient {sub} {m} klinikte yatan hasta
die Klinikpatientin {sub} {f} [weiblich] klinikte yatan hasta
die Klinikseelsorge {sub} {f} [bei den Christen] klinik papazllığı
die Klinikseelsorge {sub} {f} [bei den Christen] klinik papazı
die Klinikseelsorge {sub} {f} klinik imamlığı
der Klinikseelsorger {sub} {m} klinik imamı
die Klinikseelsorgerin {sub} {f} [weiblich] klinik imamı
der Kliniksekretär {sub} {m} klinik sekreteri
die Kliniksekretärin {sub} {f} [weiblich] klinik sekreteri
das Klinikum {sub} {n} [Teil des Medizinstudiums] hastahanede stajyer hekimlik dönemi
das Klinikum {sub} {n} klinikler
Klinikum Berlin Mitte {sub} {n} Berlin merkezi kliniği
Klinikum machen {v} hastahanede stajyer hekimlik dönemi yapmak
klinisch {adj} klinikle ilgili
klinisch anerkannte Krankheit {sub} {f} klinikçe tanınan hastalık
klinisch angezeigt klinik açıdan gerekli
klinisch signifikant klinik açıdan önemli
klinisch tot klinik açıdan ölü
klinische Angaben {sub} {pl} klinik verileri
klinische Annährung {sub} {f} klinik yaklaşım
klinische Anwendbarkeit {sub} {f} klinik uygulanabilirlik
klinische Ausbildung {sub} {f} klinikte eğitim
klinische Bedeutung {sub} {f} klinik açıdan anlamı
klinische Begleitung {sub} {f} klinikçe refakat etme
klinische Behandlungspfade {sub} {pl} klinik tedavi yolları
klinische Beobachtungsbögen {sub} {pl} klinik denetleme formları
klinische Biologie {sub} {f} klinik biyolojisi
klinische Chemie {sub} {f} klinik kimyası
klinische Depression {sub} {f} klinik depresyonu
klinische Diagnose {sub} {f} klinik tanı
klinische Diagnostik {sub} {f} kliniksel tanı
klinische Forschung {sub} {f} kliniksel araştırma
klinische Genetik {sub} {f} kliniksel genetik
0.002s