Keine direkten Treffer gefunden für: kitabı

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: kitabı

Deutsch Türkisch
Abschnitt eines Buches {sub} {m} kitabın bir bölümü
am Anfang des Buches kitabın başında
die Auflage {sub} {f} [Auflagenhöhe e. Buches] kitabın bir defada yapılan baskısı
der Bast {sub} {m} kitabiye
biblisch {adj} Kitabı Mukaddes ile ilgili
Buch neu auflegen {sub} {n} kitabı yeniden neşretmek
das Buchwort {sub} {n} kitabi kelime
das Buchwort {sub} {n} kitabi söz
das Buch handelt von der Liebe kitabın konusu aşk
durchblättern {v} [Buch] kitabın sayfalarını birer birer çevirmek
ein Buch schließen kitabı kapatmak
ein Buch sorgfältig lesen kitabı dikkatle okumak
er soll das Buch gestohlen haben kitabı çalmış
Gesamtauflage eines Buches {sub} {f} kitabın toplam baskı sayısı
Hauptteil eines Buches {sub} {m} kitabın temel kısmı
heilige Schrift {sub} {f} Kitabı Mukaddes
Heilige Schriften {sub} {pl} Kitabı Mukaddesler
hinten im Buch kitabın arkasında
ich habe das Buch ausgelesen kitabı sonuna kadar okudum
ich habe das Buch daheim gelassen kitabı evde bıraktım
ich habe das Buch zum größten Teil gelesen kitabın çoğunu okudum
Inhalt des Buches {sub} {m} kitabın içeriği
der Klappentext {sub} {m} kitabın cilt gömleğinin tarafındaki tanıtma yazısı
kurze Zusammenfassung eines Buches {sub} {f} kitabın kısa özeti
Kurzfassung eines Buches {sub} {f} kitabın kısa özeti
Lies das Handbuch! kitabı oku!
die Perikope {sub} {f} [Religion] Kitabı Mukaddesin okuma kısımlarından her bir tanesi
der Querverweis {sub} {m} kitabın bir yerinde, başka bir yerine işaret etmek
der Schmutztitel {sub} {m} kitabın ilk basımındaki boş sayfa
Thema eines Buches {sub} {n} kitabın konusu
weiter hinten im Buch kitabın daha arkasında
das Abc-Buch {sub} {n} alfabe kitabı
das Abenteuerbuch {sub} {n} macera kıtabı
das Abenteuerbuch {sub} {n} serüven kitabı
abgenutztes altes Liederbuch {sub} {n} yıpranmış eski şarkı kitabı
das Abschlussbuch {sub} {n} [Schule] okulu bitirenlerin not kitabı
der Adelskalender {sub} {m} soylu aileler kitabı
das Adressbuch {sub} {n} adres kitabı
das Adressbüchlein {sub} {n} adres kitabı
das Adressenbuch {sub} {n} adresler kitabı
das Aktienbuch {sub} {n} hisse senedi kitabı
das Akzept-Obligobuch {sub} {n} kabul yükümlülüğü kitabı
das Akzeptbuch {sub} {n} onay kitabı
alphabetisches Telefonbuch {sub} {n} alfabetik telefon kitabı
amtliches Telefonbuch {sub} {n} telefon kitabı
das Andachtsbuch {sub} {n} dua kitabı
das Anfangslehrbuch {sub} {n} ilk öğrenim kitabı
das Anlagenbuch {sub} {n} [Prod.] tesis kitabı
das Anlagenbuch {sub} {n} yatırım kitabı
das Anlagensicherheitshandbuch {sub} {n} tesisat emniyet kitabı
0.002s