12 direkte Treffer gefunden für: kişi


50 indirekte Treffer gefunden für: kişi

Deutsch Türkisch
Abbild einer Person {sub} {n} kişinin resmi
abgedrosselt {adj} kısık
Abnahme von Gliedern {sub} {f} kısım kısım teslim alma
absatzweise kısım kısım
abschnittsweise kısım kısım
abschnittsweise Regression {sub} {f} kısım kısım geriye doğru hareket
abschnittsweise Zahlen {v} kısım kısım ödeme
abschnittsweises Schären {sub} {n} kısım kısım bir araya toplama
abschnittweise Datenverarbeitung {sub} {f} kısım kısım bilgi işlemi
abschnittweise Datenverarbeitung {sub} {f} kısım kısım veri değerlendirilmesi
die Abschottung {sub} {f} kısımlara ayırma
die Abteilung {sub} {f} kısım
Abteilung für Personenstatistik {sub} {f} kişi istatistiği bölümü
der Abteilungsdirektor {sub} {m} kısım müdürü
adressatengerecht {adj} [Beispiel: Der Sprecher hingegen muss sich adressatengerecht ausdrücken, wenn er verstanden werden will] kişiye mahsus; kişiye özel [Örnek: Konuşan kişi anlaşılmak istiyorsa, önündeki topluma göre sözlerini seçmeli.]
die Alkoholdepravation {sub} {f} kişilik değişmesi
allopsychisch {adj} kişinin dış dünya ile ilişkili ruhsal durumu
als Selbstzweck kişisel amaç olarak
Angabe zu der Person {sub} {f} kişiye ait bilgiler
Angaben zur Person {sub} {pl} kişinin kimliği hakkında bilgiler
Angaben zur Person {sub} {pl} kişisel bilgiler
Angriff auf die Persönlichkeit kişilik haklarına saldırı
Angriff auf die Persönlichkeit kişiliğe saldırı
Angriff auf Persönlichkeit {sub} {m} [Rechtswissenschaft] kişilik haklarına saldırı
Angriff auf Persönlichkeit {sub} {m} [Rechtswissenschaft] kişiliğe saldırı
anpassen {v} [passte an, hat angepasst] kişiselleştirmek
die Anpassung {sub} {f} [kundenspezifisch] kişileştirme
der Anteil {sub} {m} kısım
die Anthroponymie {sub} {f} kişi adları bilimi
Anzahl der Personen {sub} {f} kişilerin sayısı
die Appersonation {sub} {f} kişilik değişimi
der Arbeitsplatzrechner {sub} {m} kişisel bilgisayar
Atemschutzgerät für die Selbstrettung {sub} {n} kişinin kendisi kullanabilen nefes havasını koruma cihazı
auf jeden Einzelnen kommen kişibaşına düşmek
auf kleiner Flamme kochen {v} kısık ateşte pişirmek
Aufhebung einer Beschränkung {sub} {f} kısıtlamanın kaldırılması
Aufhebung von Beschränkungen {sub} {f} kısıtlamaları kaldırma
Aufschlag pro Person {sub} {m} kişi başına artırma
die Auftragsarbeit {sub} {f} kişiye özel yapılan
aus eigennützigen motiven {v} kişisel çıkarlarını düşünerek
der Ausschnitt {sub} {m} kısım
die Autoecholalie {sub} {f} kişinin kendi sözlerini mekanin biçimde tekrarlaması
der Autosadismus {sub} {m} kişinin kendine karşı sadist olması
Bedarf je Kopf der Bevölkerung {sub} {m} kişi başına gerksinim
Beeinträchtigung persönlichen Freiheit kişisel özgürlüğü kısıtlama
Beförderung von Personen {sub} {f} kişilerin taşınması
der Beinträchtigungswahn {sub} {m} kısıtlama hezeyanı
der Beinträchtigungswahn {sub} {m} kısıtlama sanrısı
Belange, private- {sub} {pl} kişisel menfaatler
belegt [Stimme] kısık
0.003s