3 direkte Treffer gefunden für: kemik

Deutsch Türkisch
das Bein {sub} {n} [Knochen] kemik
das Gebein {sub} {n} kemik
der Knochen {sub} {m} [Med.] kemik

50 indirekte Treffer gefunden für: kemik

Deutsch Türkisch
die Abbaukrankheit {sub} {f} [Knochen] kemik erimesi hastalığı
die Achondrogenesis {sub} {f} kemik oluşumunu frenlenmesi
die Apophyse {sub} {f} [z. B. Knochenfortsatz] kemik çıkıntısı
der Ausbeiner {sub} {m} [Messer] kemik ayırma bıçağı
das Ausbeinmesser {sub} {n} kemik ayırma bıçağı
beinern {v} kemikten
beinern {v} kemikten yapılma
die Beinhaut {sub} {f} [Anatomie] kemik zarı
die Beinsäge {sub} {f} kemik biçme
bis auf den Knochen kemiklerine kadar
bis auf die Knochen kemiklerine kadar
Brüchigkeit der Knochen {sub} {f} kemiklerin kırılganlığı
die Diaphyse {sub} {f} kemik gövdesi
das Dippelöl {sub} {n} kemik yağı
der Dornfortsatz {sub} {m} [Med.] kemik çıkıntısı
die Enostose {sub} {f} kemik içinden büyüyen şişkinlik
Entzündung des Knochenmarks {sub} {f} kemik iliği iltihabı
die Epiphyse {sub} {f} [Anatomie] kemik ucu
Erkrankungen der Weichteile {sub} {pl} kemiksiz kısımların hastalıkları
die Exostose {sub} {f} [Med.] kemik şişkinliği
die Exostose {sub} {f} kemik şişi
die Exostosis {sub} {f} kemik şişliği
Fleisch ohne Knochen {sub} {n} kemiksiz et
die Fraktur {sub} {f} [Med.] kemik kırılması
der Frass {sub} {m} [Med.] kemik çürümesi
die Gebeine {sub} {pl} kemikler
der Glattstahl {sub} {m} kemik ıstaka
der Gliederschmerz {sub} {m} kemik ağrısı
Haben Sie Knochenschmerzen? kemikleriniz ağrıyor mu?
die Halisterese {sub} {f} kemik yumuşaması
die Halisterese {sub} {f} kemiklerde kireçli tuzların azalması
die Hornbrille {sub} {f} kemik çerçeveli gözlük
Hypoplasie des Knochenmarks {sub} {f} kemik iliğinde yeteresiz hücre oluşumu
der Hämatoblast {sub} {m} [Hämoblast] kemik iliğinde kan yapan hücre
die Hämatomyelie {sub} {f} kemik iliği kanaması
der Hämoblast {sub} {m} kemik iliğinde kan yapan hücre (kökhücre)
die Infraktion {sub} {f} kemikte tam kırılmama
intraossär {adj} kemik içi
intraossäre Injektion {sub} {f} kemik içi injeksiyon
die Inzisur {sub} {f} kemiklerde çukur veya girinti
der Kallus {sub} {m} [Medizin] kemik kırılması sonucu yeni oluşan doku
das Kallusgewebe {sub} {n} kemik kırılması sonucu yeni oluşan doku
die Knochen {sub} {pl} kemikler
Knochen entfernen {v} kemik çıkarmak
Knochen- kemik-
der Knochenabbau {sub} {m} kemik erimesi
die Knochenabszess {sub} {f} kemik apsesi
die Knochenaktinomykose {sub} {f} kemikte ipçik bakterilerinin yol açtığı hastalık
das Knochenalter {sub} {n} kemik yaşı
die Knochenanalyse {sub} {f} kemik analizi
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu