26 direkte Treffer gefunden für: kayıp


50 indirekte Treffer gefunden für: kayıp

Deutsch Türkisch
abgehende Hitze {sub} {f} kayıp hararet
als vermisst gemeldet kayıp olarak bildirilmiş
als vermisst melden kayıp olarak bildirmek
am Verlust beteiligt sein {v} kayıpta katkısı olmak
auf Baisse spekulieren kayıp eğilimi beklentisiyle alıp satmak
Ausfall- und Ersatzzeiten {sub} {pl} [Ausfallzeit] kayıp ve yedek zamanlar
die Ausfallgefahr {sub} {f} kayıp tehlikesi
ausfallsicher {adj} kayıp emniyeti
die Ausfallsicherheit {sub} {f} kayıp emniyeti
die Ausfallskosten {sub} {pl} kayıp masrafları
die Ausfallsrate {sub} {f} kayıp oranı
die Ausfallstatistik {sub} {f} kayıp istatistiği
die Ausfallursache {sub} {f} kayıp nedeni
die Ausfallzeit {sub} {f} [Ausfall- und Ersatzzeiten] kayıp ve yedek zaman
die Ausfallzeit {sub} {f} kayıp zamanı
die Ausfallzeiten {sub} {pl} [Ausfall- und Ersatzzeiten] kayıp ve yedek zamanlar
ausrutschen und hinfallen {v} kayıp düşmek
bei Verlust kayıp anında
die Beute {sub} {f} kayıp süprüntü
dahingleiten kayıp gitmek
Deckung von Verlusten {sub} {f} kayıpları karşılama
Die verlorene Welt, Die vergessene Welt kayıp dünya, unutulmuş dünya
drohender Verlust {sub} {m} kayıp tehlikesi
entgleiten {v} kayıp gitmek
Entschädigung für einen Verlust kayıp tazminatı
Entschädigung für Verlust oder Beschädigung {sub} {f} kayıp veya zarar tazminatı
Entschädigung für Verlust oder Beschädigung {sub} {f} kayıp veya zararın ödenmesi/karşılanması
Entschädigung für Verluste kayıplar için tazminat
der Finderlohn {sub} {m} kayıp bir şeyi bulana verilen ödül
Folgen aus Verlusten {sub} {pl} kayıplardan doğan sonuçlar
das Fundamt {sub} {n} [bes. österr.: Fundbüro] kayıp eşya bürosu
das Fundbüro {sub} {n} kayıp eşya bürosu
für alle Verluste kayıplar için
für Verluste haftend kayıplar için sorumlu olan
gegen Verlust versichern {v} kayıp etmeğe karşı sigortalamak
gleiten aus {v} kayıp düşmek
glitschen {v} kayıp gitmek
huschen {v} kayıp gitmek
huscht [er, sie, es~] kayıp gidiyor
huschte [er, sie, es~] kayıp gitmişti
im Falle des Verlusts kayıp olduğu takdirde
im Verlustfall kayıp anında
Liste der Ausfälle {sub} {f} kayıp listesi
Minderung von Verlusten {sub} {f} kayıpların azalması
Nachweis des Verlustes {sub} {m} kayıp ispatı
Rückstellungen für Verluste {sub} {pl} kayıplar için rezervler
sich in Luft auflösen {v} {ugs.} kayıplara karışmak
sich in Nichts auflösen {v} kayıplara karışmak
sich in Staub auflösen {v} kayıplara karışmak
der Steilheitsmesser {sub} {m} kayıp ölçü sunii
0.003s