Keine direkten Treffer gefunden für: kath

Deutsch Türkisch

51 indirekte Treffer gefunden für: kath

Deutsch Türkisch
der Katharer {sub} {m} ortaçağda aşırı tutucu tarikat mensubu
die Katharerin {sub} {f} ortaçağda aşırı tutucu tarikat mensubu (bayan)
die Katharina {sub} {f} kız (bayan) adı
die Katharsis {sub} {f} [Psychologie] katarsis
die Katharsis {sub} {f} boşalım
die Katharsis {sub} {f} katarsis
kathartisch [Psychologie] katarsisli
kathartische Methode {sub} {f} boşalım yöntemi
kathartische Methode {sub} {f} katartik metot
das Katheder {sub} {n} kürsü
das Katheder {sub} {n} küskü
der Kathedersozialismus {sub} {m} kürsü sosyalizmi
die Kathedrale {sub} {f} [Religion] piskoposluk kilisesi
die Kathedrale {sub} {f} büyük kilise
die Kathedrale {sub} {f} katedral
die Kathedrale {sub} {f} merkez kilisesi
die Kathedralen {sub} {pl} katedraller
das Kathedralglas {sub} {n} elvan cam
das Kathedralglas {sub} {n} renkli dökme cam
die Kathete {sub} {f} [Mathematik] dik kenar
die Katheten {sub} {pl} sondalar
der Katheter {sub} {m} [Med.] sonda
der Katheter {sub} {m} kateter
der Katheter {sub} {m} sonda
die Katheterbiopsie {sub} {f} kateter biyosisi
die Katheterembolie {sub} {f} kateter tıkanması
katheterisieren {v} [Med.] sonda yapmak
katheterisierend {adj} sonda yapan
katheterisiert [er, sie, es~] sonda yapıyor
katheterisierte [er, sie, es~] sonda yapmıştı
die Katheterisierung {sub} {f} [Med.] sonda yapma
der Katheterismus {sub} {m} [Einführung eines Katheters] sonda yapma
der Katheterismus {sub} {m} [Einführung eines Katheters] kateter yapma
das Katheterlabor {sub} {n} kateter yapan laboratuvar
das Kathetern {sub} {n} sondalama
kathetern {v} [Med.] sonda yapmak
die Katheterpflege {sub} {f} sonda bakımı
die Katheterung {sub} {f} sondalama
der Katheterverschluss {sub} {m} [Herz] kateter tıkanması
das Kathetometer {sub} {n} verniyer
die Kathexis {sub} {f} işgal etme
die Kathexis {sub} {f} kaplama
das Kathmandu {sub} {n} Katmandu (Nepal`in başkenti)
die Kathode {sub} {f} eksi elektrik yüklü
die Kathode {sub} {f} eksi
die Kathode {sub} {f} katot (anodun karşı kutbu)
die Kathode {sub} {f} negatif kutup
Kathode, kalte- {sub} {f} soğuk katod
die Kathoden {sub} {pl} katodlar
die Kathodenanheizzeit {sub} {f} katodun ısıtma müddeti
der Kathodenanschluss {sub} {m} katodik irtibat
0.002s