21 direkte Treffer gefunden für: kat


50 indirekte Treffer gefunden für: kat

Deutsch Türkisch
... stöckig kat
abbinden [Leim, Zement] katılaştırmak
Abfall, fester~ {sub} {m} katı atık
abgebrühte Hure katmerli orospu
abgebundener Beton {sub} {m} katılmış beton
abgebundenes Amalgam {sub} {n} katılaşmış amalgam
abgeschlachtet katledilmiş
abhärten {v} [härtete ab, hat abgehärtet] katılaştırmak
die Abhärtung {sub} {f} katılaşma
die Abkantarbeit {sub} {f} katlama işi
die Abkantmaschine {sub} {f} katlama makinesi
die Abkantmaschinen {sub} {pl} katlama makineleri
das Abkantwerkzeug {sub} {n} katlama aleti
abklappen {v} [klappte ab, hat abgeklappt] katlamak
abkönnen {v} {ugs.} [konnte ab, hat abgekonnt] katlanmak
Ablegevorrichtung {v} katlama çerçevesi
Ablenkempfindlichkeit einer Elektronenstrahlröhre {sub} {f} katot lambasının sapma hassasiyeti
ablisten {v} [listete ab, hat abgelistet] katakulli yaparak ele geçirmek
abscheiden in fester Form {v} katı haldee ayrılmak
die Abschirmkappe {sub} {f} katodik ekran
abschlachten {v} [schlachtete ab, hat abgeschlachtet] katliam yapmak
abschlachtend {adj} katliam yapan
die Abschlachtung {sub} {f} katliam
abschließend {adv} kati
die Abschlussrechnung {sub} {f} kati hesap
Abschlussrechnungs- kati hesap-
absolutes Kommando {sub} {n} kati emir
absolut nicht katiyen
absolut Speicheradresse {sub} {f} kati bellek yeri
absolut Spuradresse {sub} {f} kati iz adresi
absolut Verzögerung {sub} {f} kati gecikme
der Absolutadressbereich {sub} {m} kati adres bölümü
das Absolutaktenzeichen {sub} {n} kati evrak numarası
die Absolutbeschleunigung {sub} {f} kati hızlanma
der Absolutbetrag {sub} {m} kati miktar
die Absolutdatei {sub} {f} kati veri
der Absolutdruck {sub} {m} kati basınç
das Absolutdruckmanometer {sub} {n} kati basınç manometresi
die Absolute {sub} {f} kati
absolute Achlorhydrie {sub} {f} kati mide asidi azalması
absolute Adressierung {sub} {f} kati adresleme
absolute Altersbestimmung {sub} {f} kati yaş belirleme
absolute Antastung {sub} {f} kati dokunma
absolute Atmosphäre {sub} {f} kati atmosfer
absolute Datei {sub} {f} kati dosya
absolute Datierung {sub} {f} kati tarihleme
absolute Eigentümerschaft {sub} {f} kati sahiplik
absolute Funktion {sub} {f} kati fonksiyon
absolute Geheimhaltung {sub} {f} kati gizleme
absolute Häufigkeit {sub} {f} kati sıklık
0.002s