12 direkte Treffer gefunden für: kararlı


35 indirekte Treffer gefunden für: kararlı

Deutsch Türkisch
bestimmt sein {v} kararlı olmak
bestimmtes Auftreten {sub} {n} kararlı tutum
betreiben {v} [betrieb, habe betrieben] kararlılıkla bir yürütmek
entschiedene Ablehnung {sub} {f} kararlı ret
entschiedene Ansichten {sub} {pl} kararlı görüşler
entschiedenerweise {adv} kararlı şekilde
die Entschiedenheit {sub} {f} kararlılık
entschlossen handeln kararlı hareket etmek
entschlossen sein {v} kararlı olmak
entschlossene Massen {sub} {pl} kararlı kitleler
entschlossene Wendung {sub} {f} kararlı dönme
entschlossener Angriff {sub} {m} kararlı saldırı
entschlossener Wille {sub} {m} kararlı istek
die Entschlossenheit {sub} {f} kararlılık
forscher Schritt {sub} {m} kararlı adım
geschworene Treue {sub} {f} kararlı sadıklık
die Mannhaftigkeit {sub} {f} kararlılık
mit Bestimmtheit kararlı şekilde
mit Entschiedenheit handeln kararlı hareket etmek
prononcieren {v} [prononcierte, hat prononciert] kararlılıkla söylemek
sporenklirrend {adj} kararlı adımlarla
stabiler Kern {sub} {m} [Atomkern] kararlı çekirdek
stabiles Gleichgewicht kararlı denge
stabiles Isotop {sub} {n} kararlı isotop
die Stabilität {sub} {f} kararlılık
die Zielsicherheit {sub} {f} kararlılık
bistabil {adj} çift kararlı
entschlossen zu kämpfen mücadeleye kararlı
fest entschlossen tam kararlı
höflich aber bestimmt kibar ama kararlı
messtabil {adj} yarı kararlı
metastabil [Technik] yarıkararlı
metastabil [tasarım] yarı kararlı
thermostabil {adj} ısılkararlı
wild entschlossen {adj} kesin kararlı
0.002s