22 direkte Treffer gefunden für: karşılık


50 indirekte Treffer gefunden für: karşılık

Deutsch Türkisch
abgestufter Springer {sub} {m} [Cembalo] karşılık manşon
Abhängigkeit, gegenseitige~ {sub} {f} karşılık bağımlılık
der Abhängigkeitsblock {sub} {m} karşılık bağımlı grup
ablösen {v} [sich] karşılık değişmek
der Abrechnungsverkehr {sub} {m} karşılık borç ve alacakları hesaplama
Abschluss von Deckungsgeschäften {sub} {m} karşılık işlemini neticeye bağlama
Abstand untereinander {sub} {m} karşılık mesafe
das Akzeptgeschäft {sub} {n} karşılıksız senet ile ticaret
der Akzeptkredit {sub} {m} karşılıksız kredi
als Ersatz karşılık olarak
als Gegenleistung karşılık olarak
als Gegenleistung geben karşılık olarak vermek
als Vergeltung karşılık olarak
die Antwort {sub} {f} karşılık verme
antworten {v} [zurückschlagen] karşılık vermek
antwortlich {adv} karşılık olarak
auf dem Gegnerschaftsprinzip beruhend karşılıklılık prensibine dayalı
auf Gegenseite entsprechend karşılık
auf gegenseitiger Zustimmung beruhend karşılık anlaşmaya dayalı
auf Gegenseitigkeit karşılık
auf Gegenseitigkeit beruhen karşılık olmak
auf Gegensätzen beruhend karşılık olarak
aufeinanbeziehen {v} karşılık olarak ilişkisi bulunmak
aufeinander beziehen {v} karşılık olarak ilişkisi bulunmak
austauschen {v} karşılık mektuplaşmak
der Austauschvertrag {sub} {m} karşılık akit
die Autokorrelation {sub} {f} karşılık otomatik ilişki
der Ämtertausch {sub} {m} karşılık görev yeri değişimi
der Ballwechsel {sub} {m} [beim Tennis] karşılık oynama
beiderseitig kündbar karşılık feshi mümkün
beiderseitiger Nutzen {sub} {m} karşılık menfaat
beiderseitiger Vorteil {sub} {m} karşılık fayda
beiderseits {adv} karşılık olarak
Beleidigungen austauschen {v} karşılık hakaret etmek
bereichern wir einander mit unseren gegenseitigen Unterschieden karşılık farklılıklarımızla zenginleşelim
der Bevölkerungsaustausch {sub} {m} karşılık insan değişimi
bilaterale Begegnungen {sub} {pl} karşılık görüşmeler
bilaterale Integration {sub} {f} karşılık uyum
der Blankokredit {sub} {m} karşılıksız kredi
der Blankovorschuss {sub} {m} karşılıksız avans
der Boxermotor {sub} {m} karşılık silindirli motor
dagegenhalten {v} {ugs.} karşılık vermek
Darlehen ohne Deckung {sub} {n} karşılıksız ikraz
Darlehen ohne Deckung {sub} {n} karşılıksız kredi
Deckung anschaffen karşılık sağlamak
der Deckungsbescheid {sub} {m} karşılık bildirgesi
der Deckungsbestand {sub} {m} karşılıklar
das Deckungsgeschäft {sub} {n} karşılık işlemi
der Deckungsgrad {sub} {m} karşılık derecesi
die Deckungsgrenze {sub} {f} karşılık limiti
0.003s