32 direkte Treffer gefunden für: karışık


50 indirekte Treffer gefunden für: karışık

Deutsch Türkisch
die Abstrusität {sub} {f} karışıklık
das Agglomerat {sub} {n} karışık taş yığını
der Apparat {sub} {m} karışık mekanizma
aus Mischwolle karışık yünden
Bastard Pop {sub} {m} [Stilmix] karışık pop
die Baumischabfälle {sub} {pl} karışık ağaç atığı
die Brandgans {sub} {f} karışık renkli kuzey Avrupa ördeği
bunt {adj} [mehrfarbig] karışık renkli
bunte Farben {sub} {pl} karışık renkler
Bunte Sammlung {sub} {f} karışık kolleksiyon
buntes Farbmittel {sub} {n} karışık renkli boya maddesi
buntfarbig {adj} karışık renkli
buntgeblümt karışık çıçekli
das Durcheinander {sub} {n} karışıklık
elektrisch-mechanische Bremsung {sub} {f} karışık frenleme
der Fehler {sub} {m} karışıklık
das Gemisch {sub} {n} karışıklık
die Gemischbremsung {sub} {f} karışık frenleme
der Gemischkraftstoff {sub} {m} karışık benzin
der Gemischtbau {sub} {m} karışık yapı
die Gemischtbauweise {sub} {f} karışık yapı
gemischte Gesellschaft {sub} {f} karışık toplum
gemischte Ladung {sub} {f} karışık yük
gemischte Neurose {sub} {f} karışık nevroz
gemischte Police {sub} {f} karışık poliçe
gemischte Reaktionen {sub} {pl} karışık tepkiler
gemischte Reflexion {sub} {f} karışık yansıma
gemischte Transmission {sub} {f} karışık geçme
gemischte Zahl {sub} {f} karışık sayı
gemischte Zuständigkeitsbereiche {sub} {pl} karışık sorumluluk alanları
gemischter Ausschuss {sub} {m} karışık kurul
gemischter Betrieb {sub} {m} karışık nistem
gemischter Code {sub} {m} karışık kod
gemischter Fluss {sub} {m} karışık akış
gemischter Grillteller {sub} {m} karışık pirzola tabağı
gemischter Halbleiter {sub} {m} karışık yarı iletken
gemischter Salat {sub} {m} [Gericht] karışık salata
gemischtes Doppel {sub} {n} [Sport] karışık çiftler oyunu
gemischtfarbiger Anstrich {sub} {m} karışık renkli boyama
gestörte Kristallisation {sub} {f} karışık kristalleşme
gestörte Strömung {sub} {f} karışık akış
das Gewirr {sub} {n} [von Schnüren etc.] karışıklık
das Gewühl {sub} {n} [Durcheinander] karışıklık
die Grillplatte {sub} {f} [Gericht] karışık ızgara
die Grillplatte {sub} {f} karışık ızgara
die Halbseide {sub} {f} karışık ipek
der Hexensabbat {sub} {m} karışıklık
im Eifer des Gefechts karışıklık içinde
im Trüben fischen {v} karışıklıktan faydalanarak çıkar sağlamak
Kauf mit Mischfinanzierung {sub} {m} karışık finanse ile satın alma
0.003s