12 direkte Treffer gefunden für: karı


77 indirekte Treffer gefunden für: karı

Deutsch Türkisch
der Abdomen {sub} {m} [Anatomie] karın
die Abdomenübersichtsaufnahme {sub} {f} karın emarı
abdominal karın ile ilgili
abdominale Abwehrspannung {sub} {f} karın kaslarının gerilmesi
die Abdominalangina {sub} {f} karın bölgesinde damar daralması
die Abdominalatmung {sub} {f} karından teneffüs
abdominale Atmungsform {sub} {f} karına nefes alıp verme şekli
die Abdominalepilepsie {sub} {f} karın sara nöbeti
die Abdominalfüße {sub} {pl} karın ayakları
die Abdominalmigräne {sub} {f} karın bölgesi migreni
der Abdominalpuls {sub} {m} karında hissedilen nabız
der Abdominalreflex {sub} {m} karın refleksi
die Abdominalrippen {sub} {pl} karın kaburgaları
der Abdominalschmerz {sub} {m} karın ağrısı
die Abdominalschmerzen {sub} {pl} karın ağrıları
die Abdominalschwangerschaft {sub} {f} karın boşluğu gebeliği
die Abdominalsegmente {sub} {pl} karın bölümleri
abdominell karın ile ilgili
abdominelle Aktinomykose {sub} {f} karının sağ alt tarafının sertleştiği kronikleşebilen bir hastalık
abdominelle Implantationen {sub} {f} karında nakil
die Abdominozentese {sub} {f} karın ponksiyonu
die Abdominozentese {sub} {f} karından iğne ile noktalama
abdominozystisch {adj} karın ve idrar yolu ile ilgili
abmischen {v} [mischte ab, hat abgemischt] karıştırmak
abrühren {v} [Flüssigkeit: rührte ab, hat abgerührt] karıştırmak
abstrus karışık
die Abstrusität {sub} {f} karışıklık
Abteilung Personalbeschaffung und Laufbahnentwicklung {sub} {f} kariyer geliştirme ve personel bulma bölümü
die Adhäsiolyse {sub} {f} karın bölgesinden sakatlık alma
die Adipozele {sub} {f} karın boşluğunun anormal şekilde değişerek dışarıya sarkması
das Agglomerat {sub} {n} karışık taş yığını
der Agitator {sub} {m} karıştırıcı
akutes Abdomen {sub} {n} karın ile ilgili acil durum
die Alligation {sub} {f} karışım
die Alligationen {sub} {pl} karışımlar
die Ameise {sub} {f} karınca
die Ameisen {sub} {pl} karıncalar
Ameisen können ein Vielfaches ihres Eigengewichtes tragen karıncalar ağırlığının birçok katını taşıyabilirler
ameisenartig {adj} karıncaya benzer
der Ameisenbau {sub} {m} karınca yuvası
das Ameisenbekämpfungsmittel {sub} {n} karınca imha ilacı
der Ameisenbär {sub} {m} karınca yiyen hayvan
die Ameisenbären {sub} {pl} karınca yiyen hayvan
das Ameisenei {sub} {n} karınca yumurtası
der Ameisenfresser {sub} {m} karınca yiyen
das Ameisengift {sub} {n} [Gift gegen Ameisen] karınca imha zehiri
das Ameisengift {sub} {n} [Gift von Ameisen] karınca zehiri
ameisenhaft {adj} karıncaya benzeyen
ameisenhaft [Fleiß] karınca gibi çalışan
der Ameisenhaufen {sub} {m} karınca yuvası
der Ameisenhügel {sub} {m} karınca yığını
alte Schachtel yaşlı karı
alte Schrumpel ihtiyar karı
altes Weib {sub} {n} kocakarı
an [ungefähr] aşağı yukarı
annähernd {adv} aşağı yukarı
annähernd {adv} üç aşağı beş yukarı
annäherungsweise {adv} aşağı yukarı
die Artikelschwerpunkte {sub} {pl} metin ağırlık noktakarı
der Askari {sub} {m} [Ost Afrika] askeri
der Askari {sub} {m} [Ost Afrika] yerli asker
auf und ab aşağı yukarı
der Aufgang {sub} {m} yukarı
das Beitragsaufkommen {sub} {n} iştirak kârı
bergan {adv} yokuş yukarı
bergauf {adv} bayır yukarı
bergauf {adv} yokuş yukarı
bergaufwärts yokuş yukarı
berghoch {adv} bayır yukarı
berghoch {adv} baş yukarı
betrieblicher Gewinn {sub} {m} işletme kârı
betriebsbezogener Gewinn {sub} {m} işletme karı
das Betriebsergebnis {sub} {n} [Handel] işletme kârı
Betriebsergebnis nach Steuern {sub} {n} vergi öncesi işletme kârı
Betriebsergebnis vor Steuern {sub} {n} vergi sonrası işletme kârı
der Betriebsertrag {sub} {m} işletme kârı
der Betriebsgewinn {sub} {m} işletme kârı
0.003s