21 direkte Treffer gefunden für: kalıp


50 indirekte Treffer gefunden für: kalıp

Deutsch Türkisch
Abdeckprofil aus stranggepreßtem Aluminium {sub} {n} kalıptan çekme alüminyum koruma kapağı
die Abdrucke {sub} {pl} kalıplar
die Abdruckmasse {sub} {f} kalıplama maddesi
das Abdruckmaterial {sub} {n} kalıplama malzemesi
die Abdrucknahme {sub} {f} kalıp alma
das Abdrucknehmen {sub} {n} kalıp almak
die Abdrucktechnik {sub} {f} kalıplama tekniği
das Abdruckverfahren {sub} {n} kalıplama metodu
abformen {v} [formte ab, hat abgeformt] kalıplamak
die Abformungsmasse {sub} {f} kalıplama maddesi
die Abformungsspritze {sub} {f} kalıplama püskürteci
abgebildet {adj} kalıplanmış
abmalen {v} [malte ab, hat abgemalt] kalıplamak
analogische Sprachen {sub} {pl} kalıp diller
der Anschießkessel {sub} {m} [in der Zuckerfabrik] kalıp kazanı
Aufbereitungsmaschine für den Formsand {sub} {f} kalıp malzemesi hazırlama makinesi
die Aushaumaschine {sub} {f} kalıpla kesme makinesi
die Aushebeschraube {sub} {f} kalıp vidası
die Bedruckmaschine {sub} {f} kalıp makinesi
bedrücken {v} [bedrückte, hat bedrückt] kalıplamak
der Bildformer {sub} {m} kalıp dökmecisi
bildsam {adj} kalıplanır
bildsames Formen {sub} {n} kalıplayarak şekillendirme
die Bildsamkeit {sub} {f} kalıplanabilme
der Block {sub} {m} [Seife] kalıp sabun
die Blockseife {sub} {f} kalıp sabun
das sitzt wie angegossen kalıp gibi
deformieren {v} [deformierte, habe deformiert] kalıp bozmak
die Deformierung {sub} {f} kalıp bozma
druckgegossen kalıpta dökülmüş
das Druckgießen {sub} {n} kalıpla döküm yapma
druckgießen {v} kalıpla döküm yapmak
die Druckgießmaschine {sub} {f} kalıpla döküm yapma makinesi
der Druckguss {sub} {m} kalıpla döküm
die Druckgussmaschine {sub} {f} kalıpla döküm makinesi
die Druckgussteile {sub} {pl} kalıpla döküm parçaları
das Druckgusswerkzeug {sub} {n} kalıpla döküm aleti
die Drucksachenbearbeitungsmaschine {sub} {f} [Druckerei] kalıp baskı materyeli
die Durchzugformmaschine {sub} {f} kalıplama makinesi
einmanteln {v} kalıp geçirmek
der Eispflug {sub} {m} kalıp buzu dörde bölen bir alet
entformen {v} kalıptan çıkarmak
die Entformung {sub} {f} kalıptan çıkarma
das Entformungsmittel {sub} {n} kalıptan çıkarma maddesi
die Entformvorrichtungen {sub} {pl} kalıptan çıkarma düzenekleri
das Extrudieren {sub} {n} kalıpta çekme
extrudieren {v} kalıpta çekmek
extrudierend {adj} kalıpta çeken
das Extrudiersystem {sub} {n} kalıpta çekme sistemi
das Extrudierverfahren {sub} {n} kalıpta çekme usulü
0.003s