16 direkte Treffer gefunden für: kâr


50 indirekte Treffer gefunden für: kâr

Deutsch Türkisch
der Aar {sub} {m} kartal
abblendbar {adj} karartılabilir
abblenden [Kamerablende] karartma yapmak
das Abblenden {sub} {n} karartma
abblenden {v} [blendete ab, hat abgeblendet] karartmak
abblendend {adj} karartan
die Abdeckungsfrequenz {sub} {f} karşılayıcı frekans
der Abdeckungsgrad {sub} {m} karşılama derecesi
der Abdomen {sub} {m} [Anatomie] karın
die Abdomenübersichtsaufnahme {sub} {f} karın emarı
abdominal karın ile ilgili
abdominale Abwehrspannung {sub} {f} karın kaslarının gerilmesi
die Abdominalangina {sub} {f} karın bölgesinde damar daralması
die Abdominalatmung {sub} {f} karından teneffüs
abdominale Atmungsform {sub} {f} karına nefes alıp verme şekli
die Abdominalepilepsie {sub} {f} karın sara nöbeti
die Abdominalfüße {sub} {pl} karın ayakları
die Abdominalmigräne {sub} {f} karın bölgesi migreni
der Abdominalpuls {sub} {m} karında hissedilen nabız
der Abdominalreflex {sub} {m} karın refleksi
die Abdominalrippen {sub} {pl} karın kaburgaları
der Abdominalschmerz {sub} {m} karın ağrısı
die Abdominalschmerzen {sub} {pl} karın ağrıları
die Abdominalschwangerschaft {sub} {f} karın boşluğu gebeliği
die Abdominalsegmente {sub} {pl} karın bölümleri
abdominell karın ile ilgili
abdominelle Aktinomykose {sub} {f} karının sağ alt tarafının sertleştiği kronikleşebilen bir hastalık
abdominelle Implantationen {sub} {f} karında nakil
die Abdominozentese {sub} {f} karın ponksiyonu
die Abdominozentese {sub} {f} karından iğne ile noktalama
abdominozystisch {adj} karın ve idrar yolu ile ilgili
abdunkeln {v} [dunkelte ab, hat abgedunkelt] karartmak
die Abdunkelung {sub} {f} karartma
abgeben {v} [Urteil: gab ab, hat abgegeben] karar vermek
abgeblendet {adj} karartılmış
abgedunkelt {adj} karartılmış
abgeglichene Daten {sub} {pl} karşılaştırılmış veriler
abgemacht {adj} kararlaştırılmış
abgestufter Springer {sub} {m} [Cembalo] karşılıklı manşon
der Abgleich {sub} {m} karşılaştırma
abgleichen {v} [gleichte ab, hat abgeglichen] karşılaştırmak
die Abgleichung {sub} {f} karşılaştırma
abhelfen {v} [half ab, hat abgeholfen] karar düzeltmek
abholen {v} [holte ab, hat abgeholt] karşılamak
die Abholung {sub} {f} karşılama
die Abholzeit {sub} {f} karşılama
Abhängigkeit, gegenseitige~ {sub} {f} karşılıklı bağımlılık
der Abhängigkeitsblock {sub} {m} karşılıklı bağımlı grup
abkariert [Textil] karelenmiş
Abkommen betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte im Falle eines Landkriegs kara savaşı anında bağımsız güçlerin hak ve görevleri hakkında anlaşma
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu