Keine direkten Treffer gefunden für: jemandem,

Deutsch Türkisch

24 indirekte Treffer gefunden für: jemandem,

Deutsch Türkisch
jemandem, einer Sache Platz bieten birisine, bir şeye yer vermek
jemandem, einer Sache zugutekommen birisine, bir şeye yaramak
jemandem, etwas auf die Spur kommen birisinin, bir şeyin izini bulmak
jemandem, etwas den Rücken kehren birisine, bir şeye sırt çevirmek
jemandem, etwas nachtrauern birisinin, bir şeyin arkasından ağıt yakmak
jemandem, etwas Paroli bieten birisine karşılık vermek
jemandem, etwas zum Opfer fallen birisinin, bir şeyin kurbanı olmak
jemandem, etwas überlegen sein birisinden, bir şeyden üstün olmak
jemandem, sich die Tränen abwischen birisinin, kendi gözyaşlarını silmek
jemandem, sich die Tränen trocknen birisinin, kendi gözyaşlarını kurulamak
jemandem, sich etwas in den Mund schieben birisinin, kendi ağzına bir şey atmak
jemandem, einer Sache trauen {v} birine bir şeye güvenmek
jemandem,etwas auf dem Fuße folgen {v} birini, bir şeyi ayakta izlemek
jemandem,etwas den Vorzug geben {v} birine, bir şeye öncelik tanımak
jemandem,etwas etwas zu verdanken haben {v} birine teşekkür borcu olmak
jemandem,etwas gegenüber sehr kritisch eingestellt sein {v} birine, bir şeye çok eleştirel bakmak
jemandem,etwas Gewalt antun {v} birine, bir şeye kaba kuvvet uygulamak
jemandem,etwas grünes Licht geben {v} birine, bir şeye yeşil ışık yakmak
jemandem,etwas teuer zu stehen kommen {v} birine, bir şeye pahalıya patlamak
jemandem,etwas Vorrang einräumen {v} birine, bir şeye öncelik tanımak
jemandem,etwas weichen {v} birinden, bir şeyden uzaklaşmak
jemandem,gegen etwas keinen Widerstand leisten {v} birine, bir şeye karşı direnç göstermek
jemandem,jemanden beigesellen {v} (birisini birisine) ortak etmek
jemandem,sich die Krone aufsetzen {v} birine, bir şeye taç giydirmek
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu