4 direkte Treffer gefunden für: imalatçı


31 indirekte Treffer gefunden für: imalatçı

Deutsch Türkisch
der Beziehungskauf {sub} {m} imâlatçıdan alma
die meisten Hersteller {sub} {pl} imalatçıların çoğu
der Geschäftsführer {sub} {m} imalatçı şef
die Hersteller {sub} {pl} imalatçılar
die Herstellerangabe {sub} {f} imalatçı bilgilendirmesi
die Herstellerangaben {sub} {pl} imalatçı verileri
die Herstellerbescheinigung {sub} {f} imalatçı belgesi
der Herstellerbetrieb {sub} {m} imalatçı işletme
die Herstellerdosierempfehlung {sub} {f} imalatçı dozlama tavsiyesi
die Herstellererklärung {sub} {f} imalatçı açıklaması
die Herstellerfirma {sub} {f} imalatçı firma
die Herstellergewährleistung {sub} {f} imalatçı garantisi
die Herstellerhaftpflichtversicherung {sub} {f} imalatçı yükümlülük sigortası
die Herstellerhaftung {sub} {f} imalatçı yükümlülüğü
die Herstellerin {sub} {f} [weiblich] imalatçı bayan
die Herstellermarke {sub} {f} imalatçı markası
herstellerübergreifend {adj} imalatçı üstü
Name des Herstellers {sub} {m} imalatçı adı
die Produktionsfirma {sub} {f} imalatçı firma
die Produktionsfirmen {sub} {pl} imalatçı firmalar
Repräsentant der Hersteller {sub} {m} imalatçı temsilcisi
der Fremdhersteller {sub} {m} yabancı imalatçı
führender Hersteller {sub} {m} önde gelen imalatçı
der Großfertiger {sub} {m} büyük imalatçı
der Hauptproduzent {sub} {m} esas imalatçı
Hersteller im Gesundheitswesen {sub} {n} sağlık sisteminde imalatçı
Hersteller von Fremdfabrikaten {sub} {m} taşeron imalatçı
der Lohnfertiger {sub} {m} ücretli imalatçı
der Lohnhersteller {sub} {m} ücretli imalatçı
der Privathersteller {sub} {m} özel imalatçı
der Privatproduzent {sub} {m} özel imalatçı
0.004s