5 direkte Treffer gefunden für: iletişim


72 indirekte Treffer gefunden für: iletişim

Deutsch Türkisch
Abfrage der Sprachbox {sub} {f} iletişim kutusundan bilgi edinme
Abteilung Kommunikation {sub} {f} iletişim bölümü
das Fernmeldebataillon {sub} {n} iletişim taburu
das Fernsprechgeheimnis {sub} {n} iletişim özgürlüğü
das Funkloch {sub} {n} [Telekommunikation] iletişim olmayan alan
der Informationsminister {sub} {m} iletişim bakanı
das Informationsministerium {sub} {n} iletişim bakanlığı
das Informationsprogramm {sub} {n} iletişim programı
die Informationspsychologie {sub} {f} iletişim psikolojisi
die Kommunikationsanlagen {sub} {f} iletişim tesisleri
der Kommunikationsanschluss {sub} {m} iletişim kapsı
die Kommunikationsanwendung {sub} {f} iletişim uygulama
die Kommunikationsausrüstung {sub} {f} iletişim donanımı
die Kommunikationsbaugruppe {sub} {f} iletişim parçası
der Kommunikationsbereich {sub} {m} iletişim alanı
die Kommunikationschwierigkeiten {sub} {pl} iletişim sorunları
der Kommunikationscomputer {sub} {m} iletişim bilgisayarı
das Kommunikationsdiagramm {sub} {n} iletişim diyagramı
der Kommunikationsdienst {sub} {m} iletişim servisi
die Kommunikationsdienstleistungen {sub} {pl} iletişim servisleri
die Kommunikationseinheit {sub} {f} iletişim birimi
die Kommunikationseinheit {sub} {f} iletişim ünitesi
die Kommunikationseinstellungen {sub} {pl} iletişim ayarları
der Kommunikationselektroniker {sub} {m} iletişim elektromikçisi
die Kommunikationsendstelle {sub} {f} iletişim ucu
der Kommunikationsfehler {sub} {m} iletişim hatası
die Kommunikationsforschung {sub} {f} iletişim araştırması
kommunikationsfähig {adj} iletişim kurma yeteneği olan
die Kommunikationsfähigkeit {sub} {f} iletişim becerisi
die Kommunikationsfähigkeit {sub} {f} iletişim kurma yeteneği
die Kommunikationsfähigkeiten {sub} {pl} iletişim becerileri
die Kommunikationsgruppe {sub} {f} iletişim grubu
der Kommunikationskanal {sub} {m} iletişim kanalı
die Kommunikationskomponente {sub} {f} iletişim bileşeni
die Kommunikationskontrolle {sub} {f} iletişim denetimi
das Kommunikationskonzept {sub} {n} iletişim taslağı
die Kommunikationslinie {sub} {f} iletişim çizgisi
die Kommunikationslösungen {sub} {pl} iletişim çözümleri
das Kommunikationsmanagement {sub} {n} iletişim yönetimi
der Kommunikationsmanager {sub} {m} iletişim menajeri
die Kommunikationsmedien {sub} {pl} iletişim medyalari
die Kommunikationsmethode {sub} {f} iletişim yöntemi
die Kommunikationsmethoden {sub} {pl} iletişim yöntemleri
das Kommunikationsmittel {sub} {n} iletişim aracı
das Kommunikationsmittel {sub} {n} iletişim araçları
das Kommunikationsnetz {sub} {n} iletişim ağı
das Kommunikationsnetzwerk {sub} {n} iletişim şebekesi
kommunikationsorientiert {adj} iletişim odaklı
das Kommunikationspapier {sub} {n} iletişim kâğıdı
das Kommunikationsprotokoll {sub} {n} iletişim protokolu
der Kommunikationsprozess {sub} {m} iletişim süreci
der Datenaustausch {sub} {m} [Computer] veri iletişim
die Datenfernübertragung {sub} {f} uziletişim
drahtlose Übertragung {sub} {f} kablosuz iletişim
elektronische Kommunikation {sub} {f} elektronik iletişim
die Fernmeldeverbindung {sub} {f} uziletişim
das Fernmeldewesen {sub} {n} uziletişim
die Interprozesskommunikation {sub} {f} süreçler arası iletişim
die Kabelkommunikation {sub} {f} kablolu iletişim
manuelle Kommunikation {sub} {f} el ile iletişim
die Massenkomunikation {sub} {f} toplu iletişim
die Mehrfachkommunikation {sub} {f} çoklu iletişim
die Metakommunikation {sub} {f} iletişim üzerine iletişim
die Mobilkommunikation {sub} {f} mobil iletişim
die Nachrichtentechnik {sub} {f} uziletişim
nonverbale Kommunikation {sub} {f} el kol hareketleri ve yüz mimikleriyle iletişim
die Satellitenkommunikation {sub} {f} uydulu iletişim
die Telekommunikation {sub} {f} uzakiletişim
die Telekommunikation {sub} {f} uziletişim
die Verbindungskommunikation {sub} {f} bağlantılı iletişim
die Völkerverständigung {sub} {f} milletler arasında iletişim
das Wandlergetriebe {sub} {n} dönüştürücü iletişim
0.003s