7 direkte Treffer gefunden für: ihtiyaç


50 indirekte Treffer gefunden für: ihtiyaç

Deutsch Türkisch
alle Information, die Sie benötigen ihtiyacınız olan tüm bilgiler
am Bedarf orientiert ihtiyaca ayarlı
Aufzeichnung der benötigten Zeit {sub} {f} ihtiyaç duyulan zamanı kaydetmek
aus der Not heraus handeln {v} ihtiyaçtan dolayı faaliyette bulunmak
Bedarf an etwas haben {v} ihtiyacı olmak
Bedarf decken ihtiyacı karşılamak
Bedarf wecken ihtiyaç uyandırmak
die Bedarfsart {sub} {f} ihtiyaç türü
der Bedarfsartikel {sub} {m} ihtiyaç malzemesi
die Bedarfsartikel {sub} {pl} ihtiyaç malzemeleri
die Bedarfsaufstellung {sub} {f} ihtiyaç listesi yapma
die Bedarfsbefriedigung {sub} {f} ihtiyaca cevap verme
der Bedarfsbündeler {sub} {m} ihtiyaç paketi yapan
der Bedarfsdecker {sub} {m} ihtiyaca cevap veren
der Bedarfsgegenstand {sub} {m} ihtiyaç malzemesi
die Bedarfsgegenstände {sub} {pl} ihtiyaç malzemeleri
bedarfsgemäß {adj} ihtiyaca uygun
bedarfsgerechte Produkte {sub} {pl} ihtiyaca uygun ürünler
das Bedarfsgut {sub} {n} ihtiyaç malı
die Bedarfsgüter {sub} {pl} ihtiyaç maddeleri
die Bedarfshaltestelle {sub} {f} ihtiyaç durağı
die Bedarfslenkung {sub} {f} ihtiyaç idaresi
die Bedarfslücke {sub} {f} ihtiyaç boşluğu
das Bedarfsmaterial {sub} {n} ihtiyaç malzemesi
die Bedarfsmeldung {sub} {f} ihtiyaç bildirme
die Bedarfsmenge {sub} {f} ihtiyaç miktarı
der Bedarfsplan {sub} {m} ihtiyaç planı
die Bedarfsplanung {sub} {f} ihtiyaç planlaması
die Bedarfsprognose {sub} {f} ihtiyaç tahmini
die Bedarfssteuerung {sub} {f} ihtiyaç kontrolu
der Bedarfstyp {sub} {m} ihtiyaç tipi
bedarfsweise {adj} ihtiyaca göre
der Bedarfswert {sub} {m} ihtiyaç değeri
Bedürfnis befriedigen {v} ihtiyacı gidermek
die Bedürfnisbefriedigung {sub} {f} ihtiyacını giderme
die Bedürfnisbefriedigung {sub} {f} ihtiyaç giderme
die Bedürfniserkennung {sub} {f} ihtiyaç tespiti
die Bedürfnisorientierung {sub} {f} ihtiyaç durumunu belirleme
die Bedürfnisprüfung {sub} {f} ihtiyaç incelemesi
die Bedürfnisse {sub} {pl} ihtiyaçlar
bedürftig {adj} ihtiyaç sahibi
benötige {v} [ich~] ihtiyaç duyuyorum
benötigen {v} [benötigte, hat benötigt] ihtiyacı olmak
benötigen {v} [benötigte, hat benötigt] ihtiyaç duymak
benötigend {adj} ihtiyacı olan
die Benötigende {sub} {f} ihtiyacı olan
benötigt werden ihtiyacı olmak
das Benötigte {sub} {n} ihtiyaç duyulan
brauche [ich~] ihtiyacım var
brauchen {v} [brauchte, hat gebraucht] ihtiyacı olmak
0.001s