18 direkte Treffer gefunden für: iflas


50 indirekte Treffer gefunden für: iflas

Deutsch Türkisch
abgewirtschaftet iflas ettirmiş
Abwendung des Konkurses {sub} {f} iflası önleme
Abwendung des Konkurses {sub} {f} iflasın önüne geçme
Abwicklung von Insolvenzverfahren {sub} {n} iflas davasını halletme
abwirtschaften {v} [wirtschaftete ab, hat abgewrtschaftet] iflas etmek
abwirtschaften {v} [wirtschaftete ab, hat abgewrtschaftet] iflas ettirmek
abwirtschaftend {adj} iflas eden
abwirtschaftend {adj} iflas ettiren
Abänderung einer Konkursentscheidung {sub} {f} iflas kararını değiştirme
Akzeptant in dem Konkurs {sub} {m} iflasta muhatap
am Rande des Bankrotts iflasın eşiğinde
angemeldete Forderungen {sub} {pl} iflas halinde bildirilen alacaklar
Anmeldung des Konkurses {sub} {f} iflasın beyanı
Anmeldung einer Konkursforderung {sub} {f} iflas tespiti beyanı
Antrag auf Konkurseröffnung {sub} {m} iflasın açılması için dilekçe
Anwalt für Insolvenzsachen {sub} {m} iflas işleri avukatı
auf Antrag des betreibenden Konkursverwalters iflas idarecisinin dilekçesi üzerine
Aufhebung des Konkurses {sub} {f} [Wirtschaft] iflasın kaldırılması
Aufhebung des Konkurses {sub} {f} iflasın kaldırılması
Aufhebung des Konkursverfahrens {sub} {f} iflas ameliyesinin geçersiz kılınması
Aufhebung des Konkursverfahrens {sub} {f} iflas davasının kaldırılması
Aufhebung des Konkursverfahrens {sub} {f} iflas yönteminin kaldırılması
Aussetzung des Konkursverfahrens {sub} {f} iflas davasının taliki
bankrott {adj} iflas etmiş
Bankrott anmelden iflası talep etmek
Bankrott erklären iflasını beyan etmek
Bankrott erklären iflasını ilan etmek
Bankrott gehen iflas etmek
Bankrott machen iflas etmek
Bankrott machen {v} iflas etmek
bankrott machend {adj} iflas eden
Bankrott werden iflas etmek
die Bankrotte {sub} {pl} iflaslar
die Bankrotterklärung {sub} {f} iflas beyanı
die Bankrotterklärung {sub} {f} iflas bildirgesi
die Bankrotterklärung {sub} {f} iflas ilanı
der Bankrotteur {sub} {m} iflas eden
der Bankrotteur {sub} {m} iflas eden kimse
die Bankrotteure {sub} {pl} iflas edenler
die Bankrotteurin {sub} {f} [weiblich] iflas eden
der Bankrottfall {sub} {m} iflas olayı
bankrottieren {v} iflas etmek
die Bankrottsakte {sub} {f} iflas dosyası
Beschluss über die Eröffnung des Konkursverfahrens {sub} {m} iflas davasının açılması kararı
Beschluss über Eröffnung des Konkursverfahrens {sub} {m} iflas davasının açılması kararı
Bestellung eines Konkursverwalters {sub} {f} iflas masası memurunun tayini
bevorrechtigte Konkursforderung {sub} {pl} iflasta öncelikli alacak
bevorrechtigter Konkursgläubiger iflasta imtiyazlı alacaklı
das, ein Konkursverfahren eröffnen iflas davası açmak
die Debitkommission {sub} {f} iflas komisyonu
0.003s