31 direkte Treffer gefunden für: işletme


50 indirekte Treffer gefunden für: işletme

Deutsch Türkisch
ab Werk işletmede teslim
die Abbauaktivität {sub} {f} işletme aktivitesi
die Abbauart {sub} {f} işletme usülü
die Abbauarten {sub} {pl} işletme usülleri
der Abbaubeginn {sub} {m} [Bergbau] işletme başlangıcı
die Abbauberechtigung {sub} {f} [Bergbau] işletme yetkisi
abbauen {v} [Bergbau] işletmek
abbauen {v} [Kohle, Erz] işletmek
der Abbaufortschritt {sub} {m} işletme aşaması
abbaufähig {adj} [Bergbau] işletmeye elverişli
die Abbauhemmung {sub} {f} işletme engeli
die Abbauhemmung {sub} {f} işletme takıntısı
die Abbaukammer {sub} {f} işletme hücresi
die Abbaukante {sub} {f} [Bergbau] işletme ayrıtı
die Abbaukinetik {sub} {f} [Bergbau] işletme kinetiği
der Abbaukratzer {sub} {m} işletme tırmığı
das Abbauland {sub} {n} işletme alanı
die Abbauleistung {sub} {f} işletme gücü
die Abbaumatte {sub} {f} işletme yatağı
die Abbaumechanisierung {sub} {f} işletmeyi mekanikleştirme
die Abbaumethoden {sub} {pl} işletme usulleri
der Abbauort {sub} {m} işletme yeri
die Abbauphase {sub} {f} işletme safhası
die Abbaupigmente {sub} {pl} işletme ham maddeleri
die Abbauplanung {sub} {f} işletme planı
das Abbaupotential {sub} {n} işletme potensiyeli
der Abbaurahmen {sub} {m} işletme çerçevesi
das Abbaurecht {sub} {n} [Erz] işletme hakkı
die Abbaurechte {sub} {pl} [Erz] işletme hakları
das Abbaurevier {sub} {n} işletme mıntıkası
die Abbaurichtung {sub} {f} işletme yönü
der Abbauriss {sub} {m} işletme oyuğu
das Abbauschaufelrad {sub} {n} işletme döner çarkı
die Abbaustelle {sub} {f} işletme yeri
die Abbaustellung {sub} {f} işletme konumu
die Abbaustoffe {sub} {pl} işletme ürünü
der Abbaustoß {sub} {m} işletme yüzü
abbauunwürdig {adj} işletmeye değmez
das Abbauverhalten {sub} {n} işletme tarzı
die Abbauverluste {sub} {pl} işletme kayıpları
der Abbauvorhaben {sub} {m} işletme niyeti
der Abbauweg {sub} {m} işletme yolu
abbauwürdig [Bergbau] işletmeye değer miktarda maden mevcut olması
abbauwürdiges Erz {sub} {n} [Erz] işletmeye uygun maden
die Abbauwürdigkeit {sub} {f} işletmeye uygunluk
die Abbauzeit {sub} {f} işletme müddeti
die Abbauzelle {sub} {f} işletme kabini
die Abbauzellen {sub} {pl} işletme kabinleri
das Abbauzwischenprodukt {sub} {n} işletme ara ürünü
abfahren lassen işletmek
0.003s