4 direkte Treffer gefunden für: işi


50 indirekte Treffer gefunden für: işi

Deutsch Türkisch
Abbeischer Refraktometer {sub} {n} ışık kırımını ölçücü alet
abbeißen {v} [biss ab, hat abgebissen] ısırmak
abbeißen {v} ısırarak koparmak
abbeißend {adj} ısırıcı
abblenden {v} [blendete ab, hat abgeblendet] ışıkları örterek köreltmek
die Abblendevorrichtung {sub} {f} ışıkları karartma tertibatı
der Abblendschalter {sub} {m} ışıklandırmayı köreltme düğmesi
der Abblendschieber {sub} {m} ışıklandırmayı köreltme sürgüsü
die Abblendtaste {sub} {f} ışıklandırmayı köreltme tuşu
der Abblendumschalter {sub} {m} ışıklandırmayı değiştirme düğmesi
die Abblendung {sub} {f} ışıkların köreltme
die Abblendung {sub} {f} ışıkların körletilmesi
abblitzen {v} işi bitirmeden çekip gitmek
abdizieren {v} [abdizierte, hat abdiziert] işi bırakmak
Abführung von Wärme {sub} {f} ısıyı çıkarma
das Abgabevermögen {sub} {n} [Wärme] ısı verme gücü
abgeben {v} [Wärme: gab ab, hat abgegeben] ısı yaymak
abgebissen ısırmış
abgebissen ısırılan
abgeknabbert ısırılmış
abgekocht ısıtılarak kaynatılış
Abgeltung hervorgehobener Tätigkeiten {sub} {f} işinde üstün başarı için ödeşme
abkauen {v} [kaute ab, hat abgekaut] ısırarak küçük parçalara ayırmak
die Abkauung {sub} {f} ısırarak küçük parçalara ayırma
Ablauf der Arbeit {sub} {m} işin akışı
der Ableitkörper {sub} {m} ısı dağıtıcı
die Ablenkungsaudiometrie {sub} {f} işitme sapması ölçümü
die Ablenkverstärkerröhre {sub} {f} ışın saptırıcı elektronik lamba
abrupte Änderung der Lichtgeschwindigkeit {sub} {f} ışık hızının ani değişimi
Absaugpyrometer mit Strahlenschutz {sub} {n} ışınlardan koruma tertibatlı emme prirometresi
der Abschirmbeton {sub} {m} [Strahlung] ışınlardan koruma betonu
die Absenkung {sub} {f} [z.B. Temperatur] ısı düşürme
abservieren {v} [servierte ab, hat abservert] işinden çıkarmak
absetzen {v} [Beamten: setzte ab, hat abgesetzt] işinden çıkarmak
Absorption des Lichtes {sub} {f} ışığı emme
abstellen {v} [Mitarbeiter, für eine andere Aufgabe] işinden almak
Abstimmung durch Zuruf {sub} {f} isim okunarak oylama
Abweichung des Lichts {sub} {f} ışıkta sapma
abwickeln {v} [Arbeit] işi halletmek
die Abwicklung {sub} {f} [eines Geschäfts] işi halletme
der Wärmeübertrager {sub} {m} engin. ısı eşanjörü
achromatisch {adj} ışığı olduğu gibi geçiren
das Aderbündel {sub} {n} [Lichtwellenleiter] ışık dalgası iletken hattı
adiabatische Zustandsänderung {sub} {f} ısı geçirmez durum değişikliği
adiabatische Zustände {sub} {pl} ısı geçirmez durumlar
das AIFF {sub} {n} [Audio-Dateiformat] işitsel dosya formatı
Aktienübertragung ohne Namensnennung {sub} {f} isim vermeden hisse senedi devri
das Aktinium {sub} {n} ışın saçan maden cinsi
der Aktivator {sub} {m} ışığı hassaslaştırıcı
die Akusmatagnosei {sub} {f} işitme bilinçsizliği
0.002s