40 direkte Treffer gefunden für:


50 indirekte Treffer gefunden für:

Deutsch Türkisch
Aargau İsviçre`nin kuzeyinde bir Kanton
aasen {v} israf etmek
ab Bahnhof istasyondan itibaren
ab Kai unverzollt iskeleden gümrüksüz
ab Werk letmede teslim
das Abarbeiten {sub} {n} [Material abnehmen] leme
abarbeiten {v} [arbeitete ab, hat abgearbeitet] lemek
abarbeiten {v} lemlemek
die Abarbeitung {sub} {f} lem
die Abarbeitung {sub} {f} leme
die Abarbeitungsfolge {sub} {f} lem safhası
der Abarbeitungsgrad {sub} {m} lem muhteviyatı
die Abarbeitungsreihenfolge {sub} {f} lem sıralaması
ABBA [eine schwedische Popgruppe] İsveç`nli bir müzik grubunun adı
der Abbahnhof {sub} {m} istasyondan itibaren
die Abbasiden {sub} {pl} İslam dünyasının ikinci büyük hükümdarlığı
der Abbau {sub} {m} [Kohle-] letilme
Abbau des Personals {sub} {m} çi azaltma
Abbau von Arbeitsplätzen {sub} {m} yerlerinin tasfiyesi
Abbau von Arbeitsplätzen {sub} {m} yerlerini azaltma
Abbau von Personal {sub} {m} çi tasfiyesi
die Abbauaktivität {sub} {f} letme aktivitesi
die Abbauart {sub} {f} letme usülü
die Abbauarten {sub} {pl} letme usülleri
abbaubar [Erze] letilebilir
die Abbaubarkeit {sub} {f} letilebilme
der Abbaubeginn {sub} {m} [Bergbau] letme başlangıcı
die Abbauberechtigung {sub} {f} [Bergbau] letme yetkisi
abbauen {v} [Arbeitskräfte] çi azaltmak
abbauen {v} [Bergbau] letmek
abbauen {v} [Kohle, Erz] letmek
abbauen von Arbeitsplätzen {v} yerlerini tasfiye etmek
der Abbauer {sub} {m} [Bergbau] letici
der Abbaufortschritt {sub} {m} letme aşaması
abbaufähig {adj} [Bergbau] letmeye elverişli
die Abbauhemmung {sub} {f} letme engeli
die Abbauhemmung {sub} {f} letme takıntısı
die Abbaukammer {sub} {f} letme hücresi
die Abbaukante {sub} {f} [Bergbau] letme ayrıtı
die Abbaukinetik {sub} {f} [Bergbau] letme kinetiği
der Abbaukratzer {sub} {m} letme tırmığı
das Abbauland {sub} {n} letme alanı
die Abbauleistung {sub} {f} letme gücü
die Abbaumatte {sub} {f} letme yatağı
die Abbaumechanisierung {sub} {f} letmeyi mekanikleştirme
die Abbaumethoden {sub} {pl} letme usulleri
der Abbauort {sub} {m} letme yeri
die Abbauphase {sub} {f} letme safhası
die Abbaupigmente {sub} {pl} letme ham maddeleri
die Abbauplanung {sub} {f} letme planı
0.003s