7 direkte Treffer gefunden für: hazırlık


50 indirekte Treffer gefunden für: hazırlık

Deutsch Türkisch
auf kaltem Fuß erwischen hazırlıksız yakalamak
der Aufwärmzeit {sub} {m} hazırlık saati
die Bereitschaft {sub} {f} hazırlık emri
der Bereitschaftscomputer {sub} {m} hazırlık bilgisayarı
die Bereitschaftskosten {sub} {f} hazırlık giderleri
der Bereitschaftsrechner {sub} {m} hazırlık bilgisayarı
die Bereitschaftsverzögerung {sub} {f} hazırlık gecikimi
der Bereitschaftszug {sub} {m} hazırlık treni
der Bereitstellungsauftrag {sub} {m} hazırlık emri
Bereitungs- hazırlık-
das Ermittlungsverfahren {sub} {n} hazırlık soruşturması
ex-tempore {adj} hazırlıksız
das Extempore {sub} {n} hazırlıksız
Fortschritt der Vorbereitungen {sub} {m} hazırlıkların ilerlemesi
gewappnet [er, sie, es ist~] hazırlık
gewappnet sein {v} hazırlık olmak
die Improvisation {sub} {f} hazırlıksız yaratma
improvisieren {v} hazırlıksız yaratmak
in der Phase der Vorbereitung sein {v} hazırlık safhasında olmak
in Vorbereitung hazırlıkta
in Vorbereitung befindlich hazırlıkta olan
in Vorbereitung sein {v} hazırlıkta olmak
ins kalte Wasser geworfen werden {v} {ugs.} hazırlıksız yakalamak
ins kalte Wasser springen {v} {ugs.} hazırlıksız yakalanmak
mit den Vorbereitungen anfangen {v} hazırlıklara başlamak
ohne Vorbereitung hazırlıksız
reiten aus dem Stegreif hazırlıksız konuşmak
die Rüstzeit {sub} {f} [Wirtschaft] hazırlık safhası
die Rüstzeiten {sub} {pl} [Wirtschaft] hazırlık safhaları
Schätzung aus dem Stegreif {sub} {f} hazırlık yapmadan hemen tahmin etme
sich wappnen {v} hazırlık olmak
sich wappnend {adj} hazırlık olan
unvorbereitet {adj} hazırlıksız
die Unvorbereitetheit {sub} {f} hazırlıksızlık
die Vorappretur {sub} {f} hazırlık apresi
die Vorarbeit {sub} {f} hazırlık işi
die Vorarbeit {sub} {f} hazırlık çalışması
die Vorbehandlung {sub} {f} hazırlık terbiyesi
vorbereiten {v} [bereitete vor, hat vorbereitet] hazırlık yapmak
vorbereitende Arbeit hazırlık çalışması
vorbereitende Maßnahme {sub} {f} hazırlık önlemi
vorbereitende Maßnahmen {sub} {pl} hazırlık önlemleri
vorbereitende Schulung {sub} {f} hazırlık kursu
vorbereitende Sitzung {sub} {f} hazırlık oturum
vorbereitende Untersuchung {sub} {f} hazırlık muayenesi
vorbereitendes Programm {sub} {n} hazırlık programı
die Vorbereitungen {sub} {pl} hazırlıklar
Vorbereitungen treffen {v} hazırlık yapmak
die Vorbereitungsarbeit {sub} {f} hazırlık çalışması
die Vorbereitungsarbeiten {sub} {pl} hazırlık çalışmaları
0.002s