1 direkte Treffer gefunden für: halkın

Deutsch Türkisch
des Volkes halkın

39 indirekte Treffer gefunden für: halkın

Deutsch Türkisch
Abschaum der Bevölkerung {sub} {m} halkın yüz karası
die Akratie {sub} {f} halkın politik açıdan güçlenmesi
allermeisten Leute {sub} {pl} halkın en çoğu
allerwenigsten Leute {sub} {f} halkın çok azı
Beschäftigung der Bevölkerung {sub} {f} halkın durumu
Beteiligung der Bevölkerung {sub} {f} halkın katılımı
die Bevölkerungsmehrheit {sub} {f} halkın çoğunluğu
der Breitensport {sub} {m} halkın büyük bir çoğunluğunun yaptığı spor
die Bürgerbeteiligung {sub} {f} halkın katılımı
der Bürgerentscheid {sub} {m} halkın kararı
demotisch {adj} halkın sevdiği
die Hefe des Volkes halkın mayası
die Stimme des Volkes halkın sesi
ein guter Teil der Bevölkerung halkın önemli bir bölümü
Forderungen der Gesellschaft {sub} {pl} halkın talepleri
gemeingefährlich {adj} halkın esenliğini tehlikeye sokan
in der sprache des Volkes halkın dilinde
infizierter Teil der Bevölkerung {sub} {m} halkın enfekte olan kısmı
Kaufkraft Bevölkerung {sub} {f} halkın satın alma gücü
Mann aus dem Volke {sub} {m} halkın içinden adam
Mann des Volkes {sub} {m} halkın adamı
die Massenkaufkraft {sub} {f} halkın satın alma gücü
Mehrheit der Bevölkerung {sub} {f} halkın çoğunluğu
der Modeschriftsteller {sub} {m} halkın sevdiği yazar
der Obskurantismus {sub} {m} [Med.] halkın bilgilenmesini istemeyenler
die Parteienverdrossenheit {sub} {f} halkın partilerden bıkması
populär {adj} halkın beğenisine uygun
Trinkwasserversorgung der Bevölkerung {sub} {f} halkın içme suyu ihtiyacının temini
umwolken {v} [oder auch „Ethnomorphose“] halkın etnik yapısının değişimi
unpopulär {adj} halkın hoşuna gitmeyen
Versorgung der Bevölkerung {v} halkın geçimini sağlama
das Volksbuch {sub} {n} halkın hoşlandığı konuları işleyen halk kitabı
der Volksgeist {sub} {m} [Geist, Bewusstsein des Volkes] Halkın Ruhu, Halkın Bilinci
die Volksherrschaft {sub} {f} [Politik] halkın egemen olduğu rejim
der Volksstaat {sub} {m} halkın egemen olduğu devlet
das Volksvermögen {sub} {n} halkın sahip olduğu tüm değerler
Wohl der Allgemeinheit {sub} {n} halkın esenliği
zur öffentlichen Benutzung halkın kullanımına açık
persönliche Bewaffnung der Zivilbevölkerung halkın şahsi silahlanması
0.002s