11 direkte Treffer gefunden für: hakkında


50 indirekte Treffer gefunden für: hakkında

Deutsch Türkisch
die Abtretung {sub} {f} [Juristisch] hakkından vazgeçme
Abtretung eines Anrechts {sub} {f} hakkından vazgeçme
Anspruch abtreten {v} hakkından feragat etmek
Anspruch aufgeben {v} hakkından vazgeçmek
Anspruch aufrechterhalten {v} hakkında ısrar etmek
Anspruch fallenlassen {v} hakkından vazgeçmek
auf sein Recht pochen {v} hakkında ısrar etmek
auf sein Recht verzichten {v} hakkından feragat etmek
Ausschlagung eines Rechtes {sub} {f} [Rechtswissenschaft] hakkından cayma
beschwatzen {v} [beschwatzte, habe beschwatzt] hakkında atıp tutmak
bewältigen {v} [Schwierigkeit: bewältigte, hat bewältigt] hakkından gelmek
dahin gestellt sein lassen {v} hakkında karar vermek
einer Sache Herr werden hakkından gelmek
mehr als recht ist hakkından fazla
meistern {v} [meisterte, hat gemeistert] hakkından gelmek
nachgesagt hakkında söylendi
nicht kleinzukriegen [unterkriegen] hakkından gelinemez
nicht kleinzukriegen sein hakkından gelinememek
sich über etw einig sein ... hakkında aynı fikirde olmak
unterkriegen {v} [ugs.: kriegte unter, hat untergekriegt] hakkından gelmek
verkraften {v} [verkraftete, hat verkraftet] hakkından gelmek
die Verzichtserklärung {sub} {f} hakkından vazgeçme beyanı
von einem Anspruch zurücktreten {v} hakkından feragat etmek
der Zedent {sub} {m} [Wirtschaft] hakkından vazgeçen kişi
der Zedent {sub} {m} [Wirtschaft] hakkından çekilen kişi
zurechtkommen {v} [kam zurecht, ist zurechtgekommen] hakkından gelmek
möge ihm/ihr Glück bringen hakkında hayırlısı olsun
die Anzeige {sub} {f} ... hakkında
arithmetisch {adj} hesap hakkında
darüber {adv} konu hakkında
fachlich {adj} uzmanlık hakkında
in Bezug auf ... hakkında
laichplatzbezogen yumurtlama yeri hakkında
myeloisch {adj} [Med.] omurilik hakkında
pontisch {adj} karadeniz hakkında
um sein Leben hayatı hakkında
usbekisch {adj} Özbekistan hakkında
über Thema konu hakkında
übereinander {adv} [figürlich] birbiri hakkında
übereinander {adv} birbiri hakkında
von [über] ... hakkında
was ihn angeht onun hakkında
was ihn betrifft onun hakkında
was unser Geschäft betrifft dükkânımız hakkında
was unsere Tätigkeiten betrifft yaptığımız işler hakkında
worum {adv} [Thema] ne hakkında
worum {adv} bunun hakkında
worum {adv} onun hakkında
worüber {adv} [Thema] ne hakkında
worüber {adv} bunun hakkında
0.002s