Keine direkten Treffer gefunden für: gazları

Deutsch Türkisch

36 indirekte Treffer gefunden für: gazları

Deutsch Türkisch
Absorption von Gasen {sub} {f} gazların emilmesi
Anlage zur Verflüssigung von Gasen {sub} {f} gazları mayileştirme tesisi
Diffusion von Gas {sub} {f} gazların difüzyonu
Durchlässigkeit für Gase {sub} {f} gazların geçirgeniği
Expansion von Gasen {sub} {f} gazların genleşmesi
die Gasbestandteile {sub} {pl} gazların bileşimi
isothermer Gasstrom {sub} {m} gazların izotermal akışı
periodischer Gassstrom {sub} {m} gazların periyodik akışı
Reibung von Gasen {sub} {f} gazların sürtünmesi
Verflüssigung von Gasen {sub} {f} gazların mavileşmesi
arterielle Blutgase {sub} {pl} atardamarda kan gazları
die Auspuffgase {sub} {pl} egzoz gazları
die Autogase {sub} {pl} araba gazları
die Blutgase {sub} {pl} kan gazları
die Brandgase {sub} {pl} yangın gazları
die Brenngase {sub} {pl} yakıt gazları
die Darmgase {sub} {pl} bağırsak gazları
die Deponiegase {sub} {pl} çöplük gazları
die Fahrzeugabgase {sub} {pl} araba atık gazları
die Formiergase {sub} {pl} kalıblama gazları
die Gichtgase {sub} {pl} yüksek fırın gazları
die Grubengase {sub} {pl} metan gazları
die Heizgase {sub} {f} yakıt gazları
die Industriegase {sub} {pl} endüstri gazları
die Kampfgase {sub} {pl} harb gazları
die Kampfgase {sub} {pl} muharebe gazları
die Kesselabgase {sub} {pl} kazan baca gazları
die Krackgase {sub} {pl} kraking gazları
die Kühlgase {sub} {pl} soğutma gazları
die Laborgase {sub} {pl} laboratuvar gazları
die Lasergase {sub} {pl} lazer gazları
nitrose Gase {sub} {pl} azot gazları
die Nitrosegaze {sub} {pl} nitroze gazları
die Röstgase {sub} {pl} kavurma gazları
die Schutzgase {sub} {pl} kaynak gazları
die Schwefelabgase {sub} {pl} atık kükürt gazları
0.002s