Keine direkten Treffer gefunden für: gücü

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: gücü

Deutsch Türkisch
adduzieren {v} gücü toplama
am Ende seiner Kräfte sein gücü kuvveti bitmiş
an den Kräften zehren gücü yitirmek
an Kraft zunehmen {v} gücü kuvveti artmak
an Stärke zunehmen {v} gücü artmak
der Athlet {sub} {m} gücü kuvveti yerinde adam
die Athletin {sub} {f} [weiblich] gücü kuvveti yerinde bayan
ausgezehrt {adj} [entkräftet] gücü tükenmiş
die Leistung drosseln gücü azaltmak
diffizil {adj} gücün
entkräften {v} gücü kırmak
entkräftend {adj} gücü kırıcı
er nimmt seine Kraft aus seiner Entschlossenheit gücü kararlılığından alıyor
er sieht rüstig aus gücü kuvveti yerinde görünüyor
geht über meine Kräfte gücüm yetmiyor
ich kann nicht mehr gücüm kalmadı
kampfunfähig machen {v} [Militär] gücü kırmak
kampfunfähig setzen {v} gücü kırmak
die Kraftmeierei {sub} {f} gücüyle övünme
Kräfte anspannen {v} gücü toplamak
kräftig {adj} gücü kuvveti yerinde
Leistung drosseln {sub} {f} gücü azaltmak
Leistung steigern {v} gücü artırmak
leistungsgedrosselt {adj} gücü azaltılmış
der Leistungsgeminderter {sub} {m} gücü düşürülen
leistungsreduziert gücü azaltımış
die Leistungsreduzierung {sub} {f} gücü azalma
leistungsschwach {adj} gücü yetersiz
die Leistungsverstärkung {sub} {f} gücün yükseltilmesi
der Litzenriemen {sub} {m} gücü kayışı
Macht dezentralisieren {v} gücü desantralize etmek
die Machtausübung {sub} {f} gücü kullanma
Missbrauch der Macht gücü suistimal
Missbrauch von Macht {sub} {m} gücü kötüye kullanma
missfallen {v} [missfiel, hat missfallen] gücüne gitmek
möchten Sie unsere Leistung unter Beweis stellen? gücümüzü sınamak istermisiniz?
nach allen Regeln der Kunst gücü yettiği kadar
nach der Leistung einteilen {v} gücüne göre ayırmak
Nachlassen der Kräfte {sub} {n} gücün azalması
potenzial {adj} gücü ortaya çıkmamış olan
Schaltstellen der Macht {sub} {pl} gücün odak noktaları
sein Äußerstes tun {v} gücü yettiğince yapmak
seine Kräfte lassen nach gücü azalıyor
seine Kräfte mit dem Gegner proben gücü rakibiyle denemek
seine Kräfte mit jemandem messen gücü rakibiyle ölçmek
seine Macht erweitern {v} gücü artırmak
seine Macht missbrauchen {v} gücü kötüye kullanmak
sich verausgaben {v} gücü tükenmek
sicher seiner Stärke sein {v} gücünden emin olmak
der Sprössling {sub} {m} {ugs.} gücük
0.002s