Keine direkten Treffer gefunden für: formu

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: formu

Deutsch Türkisch
aus der Form kommen {v} formunu yitirmek
Ausfüllen eines Formblattes {sub} {n} formül kâğıdını doldurma
den Formular eigenhändig abgeben formu elden vermek
eine Formel verwenden {v} formül kullanmak
fassen {v} formüle etmek
fit {adj} formunda
fit bleiben {v} formunda kalmak
Form verlieren {v} formunu kaybetmek
die Formel {sub} {f} [Mathematik] formül
die Formel {sub} {f} formül
Formel 1 {sub} {f} [F1] formula 1 (araba yarışı)
die Formel-1 {sub} {f} formüla 1
Formel-1 -Rennen {sub} {n} formüla 1 yarışı
Formel-1 -Wagen {sub} {m} formüla 1 arabası
die Formelauswertung {sub} {f} formül değerlendirmesi
das Formelbuch {sub} {n} formül kitabı
das Formelbuch {sub} {n} formüler
formelhaft [als Formel] formüllü
der Formelinterpreter {sub} {m} formül tefsirci
die Formeln {sub} {pl} formüller
die Formelsammlung {sub} {f} formül kitabı
die Formelsammlungen {sub} {pl} formül kitapları
die Formelsprache {sub} {f} formül dili
der Formelumsatz {sub} {m} formül dönüştürme
das Formelzeichen {sub} {n} formül işareti
die Formelzeichen {sub} {pl} formül işaretleri
die Formelübersetzung {sub} {f} formül tercümesi
das Formular {sub} {n} fiş
das Formular {sub} {n} form
das Formular {sub} {n} formüler
das Formular {sub} {n} formüller
das Formular {sub} {n} nüsha
das Formular {sub} {n} çizelge
Formular für Briefe {sub} {n} mektup formu
Formular für schutzbedürftige Kinder {sub} {n} korunmaya muhtaç çocuk kişi
Formular für Telegramm {sub} {n} telgraf formu
Formular zur Einkommensteuererklärung {sub} {n} vergi denkleştirmesi formu
Formular über die psychosoziale Entwicklung {sub} {n} psikososyal gelişim durumu
der Formularanfang {sub} {m} form başı
das Formularausfüllen {sub} {n} form doldurma
die Formularauswahl {sub} {f} form seçimi
das Formularbuch {sub} {n} form kitabı
das Formularbündel {sub} {n} form destesi
der Formulardruck {sub} {m} form baskısı
die Formulardruckmaschine {sub} {f} forma baskı makinesi
die Formulare {sub} {pl} formlar
das Formularende {sub} {n} form sonu
der Formularentwurf {sub} {m} form taslağı
das Formularentwurfsblatt {sub} {n} form taslağı kâğıdı
die Formularerläuterung {sub} {f} form açıklaması
der Formulargenerator {sub} {m} form üretici
abgespannte Turmplattform {sub} {f} gevşetilmiş kule platformu
das Abhebungsformular {sub} {n} çekme formu
das Abmeldeformular {sub} {n} kayıt sildirme formu
die Abrasionsplatte {sub} {f} sahil platformu
das Abrechnungsblatt {sub} {n} hesap makbuzu/formu
das Abrechnungsformular {sub} {n} hesap formu
das Abtretungsformular {sub} {n} devretme formu
die Abzugschängebank {sub} {f} sleme platformu
die Agrarreform {sub} {f} tanm reformu
die Agrarreform {sub} {f} tarım reformu
das Altersorientationsformular {sub} {n} yaşlı yönlendirme formu
die Analyseplattform {sub} {f} analiz platformu
das Anfrageformular {sub} {n} başvuru formu
das Angebotsformular {sub} {n} teklif formu
das Anmeldeformular {sub} {n} başvuru formu
das Anmeldeformular {sub} {n} kayıt formu
das Anmeldeformular {sub} {n} kayıt için başvuru formu
das Anmeldeformular {sub} {n} kayıt için müracaat formu
das Anmeldeformular {sub} {n} kayıt ve bildirim formu
der Anmeldeschein {sub} {m} kayıt formu
der Anmeldevordruck {sub} {m} kayıt formu
das Anmeldungsformular {sub} {n} kayıt formu
der Anmeldungsvordruck {sub} {m} kayıt olma formu
das Antragsformblatt {sub} {n} dilekçe formu
das Antragsformular {sub} {n} başvuru formu
das Antragsformular {sub} {n} dilekçe formu
0.003s