8 direkte Treffer gefunden für: folgend


52 indirekte Treffer gefunden für: folgend

Deutsch Türkisch
das Folgende {sub} {n} aşağıdaki
das Folgende {sub} {n} sonraki
folgende Angaben machen {v} aşağıdaki soruları cevaplandırın
folgende Anschlüsse sind herzustellen aşağıdaki bağlantılar kurulacak
folgende Arbeiten {sub} {pl} aşağıdaki işler
folgendes Jahr {sub} {n} bir sonraki yıl
folgende Modem wurde an gefunden {sub} {n} aşağıdaki modem bulundu
folgende Modem wurde ausgewählt {sub} {n} aşağıdaki modem seçildi
folgende Seite {sub} {f} takip eden sayfa
folgende Seiten {sub} {pl} gelecek sayfalar
folgende Vorteile bieten {v} aşağıdaki faydaları sunmak
folgende Waren {sub} {pl} şu eşyalar
folgende Woche {sub} {f} gelecek hafta
folgende Zahlung {sub} {f} şu ödeme
die Folgenden {sub} {pl} şunlar
folgende Artikel {sub} {f} şu eşya
folgenden Instrumente sind installiert {sub} {f} şu enstrümanlar kuruldu
folgender Tag {sub} {m} ertesi gün
folgender Tag {sub} {m} gelecek gün
folgendermaßen {adv} aşağıdaki gibi
folgendermaßen {adv} şu suretle
folgendermaßen {adv} şu şekilde
folgendermaßen {adv} şöyle
folgendermaßen {adv} şöyle ki
folgenderweise {adj} şu şekilde
folgendes şu
auf etwas folgend bir şeyi takip ederek
aufeinander folgend {adj} [Rechtswissenschaft] müteselsil
aufeinander folgend {adj} ardışık
aufeinander folgend {adj} arka arkaya
aufeinander folgend {adj} birbiri ardına gelen
aufeinander folgend {adj} birbirini takip eden
aufeinander folgend {adj} müteakip
aufeinander folgend {adj} takip eden
aufeinander folgend [alt] birbiri ardına gelen
aufeinander folgend [alt] mütaakip
aufeinander folgend [alt] müteselsil
aufeinander folgend [alt] takip eden
aufeinanderfolgend {adj} ardıl
aufeinanderfolgend {adj} ardışık
aufeinanderfolgend {adj} arka arkaya
aufeinanderfolgend {adj} birbirini izleyen
aufeinanderfolgend {adj} müteakip
aufeinanderfolgend {adj} [rechtswissenschaftlich] müteselsil
aufeinanderfolgend {adj} [nachfolgend] birbiri ardına gelen
aufeinanderfolgend {adj} [nachfolgend] müteakip
aufeinanderfolgend {adj} [nachfolgend] müteselsil
aufeinanderfolgend {adj} [nachfolgend] takip eden
aufeinderfolgend {adj} ard arda
aufeinderfolgend {adj} seri şekilde
befolgend {adj} riayet eden
beifolgend {adj} ekli
0.002s