34 direkte Treffer gefunden für: falsch


50 indirekte Treffer gefunden für: falsch

Deutsch Türkisch
falsch anbringen {v} yanlış takmak
falsch ablegen {v} yanlış koymak
falsch ablegend yanlış koyan
falsch adressieren {v} yanlış adreslemek
falsch adressiert adresi yanlış yazılmış
falsch anbringen {v} hatalı yerleştirmek
falsch anfassen {v} yanlış tutmak
falsch angeben {v} yanlış söylemek
falsch angeordnet hatalı dizili
falsch angepasst yanlış uydurulmuş
falsch angesetzte Werbung {sub} {f} yanlış yapılmış reklam
falsch angewandt yanlış uygulanmış
falsch annehmen yanlış tahmin etmek
falsch anpassen {v} yanlış uydurmak
falsch anpassend yanlış uyduran
falsch anwenden {v} yanlış uygulamak
falsch anwendend yanlış uygulayan
falsch auffassen {v} yanlış anlamak
falsch auffassend yanlış anlayan
falsch aufgefasst yanlış anlaşılmış
falsch aufrufen yanlış çağırmak
falsch ausdeuten, falsch auslegen {v} yanlış manâ vermek
falsch auslegen {v} yanlış anlam vermek
falsch Aussage {sub} {f} yanlış ifade
falsch aussagen {sub} {f} yanlış ifade vermek
falsch aussagen gegen {v} …e\...a karşı yanlış ifade vermek
falsch aussprechen {v} yanlış telaffuz etmek
falsch aussprechend yanlış telaffuz eden
falsch auswerten {v} yanlış değerlendiren
falsche Banknote {sub} {f} sahte banknot
falsch beantworten {v} yanlış cevap vermek
falsch behandeln {v} yanlış tedavi etmek
falsche Bekanntheitsqualität {sub} {f} [Déjà-vu-Erlebnis] yanlış tanıma
falsch belehren {v} yanlış öğretmek
falsch benennen {v} yanlış isimlendirmek
falsch benennend yanlış isimlendiren
falsch beraten {v} yanlış bilgi vermek
falsch beraten sein, etwas zu tun bir şey yapmak için yanlış bilgilendirilmiş olmak
falsch berechnen {v} yanlış hesaplamak
falsch berechnend yanlış hesaplayan
falsch berichten {v} yanlış bilgi vermek
falsch beschreiben {v} yanlış tarif etmek
falsch beschuldigen {v} yanlış suçlamak
falsch beurteilen {v} [rechtswissenschaftlich] hatalı karar vermek
falsch beurteilen {v} [rechtswissenschaftlich] yanlış hüküm vermek
falsch bewerten {v} yanlış değerlendirmek
falsch bewertet yanlış değerlendirilmiş
falsch buchstabieren {v} harfleri yanlış zikretmek
falsch buchstabierend harfleri yanlış zikreden
falsch buchstabiert harfleri yanlış zikredilmiş
0.003s