3 direkte Treffer gefunden für: evsiz


40 indirekte Treffer gefunden für: evsiz

Deutsch Türkisch
Asyl für Obdachlose {sub} {n} evsiz barksızlar için barınak
auf der Straße liegen evsiz barksız olmak
auf der Straße sein evsiz barksız olmak
auf Platte sein [ugs.: obdachlos sein] evsiz barksız olmak
auf Straße liegen evsiz barksız olmak
die Ausreisserin {sub} {f} [Trebegängerin] evsiz barksız genç
Bei dem kalten Wetter zittern die Obdachlosen vor der Tür Evsiz barksızlar soğuk havada kapının önünde titriyor
es gibt spezielle Übernachtungsunterkünfte für obdachlose Leute evsiz barksızlar için özel ikametgâhlar var
der Gammler {sub} {m} {ugs.} evsiz barksız
gekleidet wie ein Landstreicher evsiz barksız gibi giyinmiş
heimatlos {adj} evsiz barksız
kein Dach über dem Kopf haben {v} evsiz barksız olmak
kein Daheim haben {v} evsiz barksız olmak
der Landstreicher {sub} {m} evsiz yurtsuz kişi
die Landstreicher {sub} {pl} evsiz yurtsuz kişiler
nicht sesshaft evsiz barksız
nicht Sesshafter evsiz barksız kimse
nichtsesshaft {adj} evsiz barksız
die Nichtsesshafte {sub} {f} evsiz barksız (bayan)
die Nichtsesshafte {sub} {pl} evsiz barksız kimseler
die Nichtsesshaftenhilfe {sub} {f} evsiz barksızlara yardım
der Nichtsesshafter {sub} {m} evsiz barksız kimse
obdachlos {adj} evsiz barksız
die Obdachlose {sub} {f} evsiz barksız
die Obdachlose {sub} {pl} evsiz barksızlar
Obdachlosen [des~] evsiz barksızların
das Obdachlosenheim {sub} {n} evsiz barksızlar yurdu
die Obdachlosenhilfe {sub} {f} evsiz barksızlar için yardım
die Obdachlosenunterkunft {sub} {f} evsiz barksızlar için sığınak
Obdachloser evsiz barksız kimse
der Obdachloser {sub} {m} evsiz barksız
die Obdachlosigkeit {sub} {f} evsiz barksızlık
die Obdachlosigkeit {sub} {f} evsizlik
unbehaust {adj} evsiz barksız
wohnsitzlos [bes. Amtssprache] evsiz barksız
die Wohnungslosigkeit {sub} {f} evsizlik
der Wohnungsmangel {sub} {m} evsizlik
flammenlos {adj} alevsiz
funktionslos {adj} işlevsiz
unbefugt {adj} görevsiz
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu