4 direkte Treffer gefunden für: evet

Deutsch Türkisch
doch [Konjunktion] evet
ja {adv} evet
jo {ugs.} evet
die Zustimmung {sub} {f} evet

50 indirekte Treffer gefunden für: evet

Deutsch Türkisch
die Affirmation {sub} {f} evetleme
bejahen {v} [bejahte, hat bejaht] evet demek
die Bejahung {sub} {f} evet deme
Dann haben wir beide ja etwas gemeinsam evet, o halde ikimizin ortak bir yönü var
die Ja- und die Neinstimmen evet ve hayır oyları
eben an jenem Tag evet o bahsedilen günde
eben weil evet çünkü
ein Ja sprechen evet demek
es sieht danach aus, ja evet öyle görünüyor
Habe ich recht, ja? evet, haklımıyım?
ist ja großartig [das~] evet, mükemmel
ja evet demek
das Ja {sub} {n} evet sözcüğü
Ja doch! evet! evet!
Ja oder Nein evet veya hayır
ja sagen evet demek
ja so {ugs.} evet böyle
ja und amen evet ve amin
ja, danke evet, isterim
ja, danke evet, teşekkür ederim
Ja, das ist etwas anderes evet, bu başka
Ja, das kennen wir schon evet, bunu biliyoruz
Ja, doch! evet evet!
Ja, ganz richtig evet, doğru
ja, ich denke schon evet, sanırım
Ja, ich kann mich erinnern, dass Sie das erwähnten evet, bunun söylediğinizi hatırlıyorum
Ja, in der Tat! evet, gerçekten
ja, leider evet, maalesef
ja, natürlich evet, tabiiki
Ja, so in etwa evet bunun gibi
Ja, so ungefähr {ugs.} evet buna benzer
Ja, unbedingt! evet, muhakkak!
Ja, was ich sagen wollte evet, ne diyecektim
Ja,wir haben Karotten evet, havucumuz var
Ja- und Neinstimmen {sub} {pl} evet ve hayır oyları
der Ja-Sager {sub} {m} evetçi
die Ja-Stimme {sub} {f} evet oyu
der Jasager {sub} {m} evetçi
die Jasagerin {sub} {f} [weiblich] evetçi
die Jastimme {sub} {f} evet oyu
jawohl! [Ausruf] evet!
das Jawort {sub} {n} evet sözü
mit Ja antworten {v} evet ile cevaplandırmak
so {adv} evet!
aber ja tabiiki evet
ach ja ha evet
allerdings {adv} kesinlikle evet
die Brettbühne {sub} {f} kerevet
das Brevet {sub} {n} (eskiden Fransa) kralın verdiği af belgesi
das Brevet {sub} {n} (eskiden) resmi belge
0.003s