Keine direkten Treffer gefunden für: etw

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: etw

Deutsch Türkisch
etwas an die große Glocke hängen bir şeyi herkese duyurmak
etwas aus den Augen verlieren {v} bir şeyi gözden kaybetmek
etwas genau nehmen bir şeyi eksiksiz yapmak
etwas gewohnt sein bir şeye alışık olmak
etwas im Griff haben bir şeyinin püf noktasını bilmek
etwas in Angriff nehmen {v} [Arbeit] bir şeyi ele almak
etwas in Erwägung ziehen bir şeyi göz önünde tutmak
etwas ins Auge fassen bir şeyi göz önüne almak
etwa {adv} [ungefähr] aşağı yukarı
etwa {adv} [ungefähr] takriben
etwa {adv} [ungefähr] yaklaşık olarak
etwa {adv} [vielleicht] acaba
etwa [Postposition] örneğin
etwa 20 Bücher aşağı yukarı 20 kitap
etwa 40 Jahre alt sein aşağı yukarı 40 yaşında olmak
etwa achtzig aşağı yukarı seksen
etwa am 10. April takriben 10 Nisan`da
etwa da takriben orada
etwa dem Abitur entsprechender Schulabschluss aşağı yukarı lise ayarında diploma
etwa drei an der Zahl aşağı yukarı sayısı üç
etwa dreißig aşağı yukarı otuz
etwa eine Meile aşağı yukarı bir mil
etwa eine Stunde aşağı yukarı bir saat
etwa entsprechen aşağı yukarı denk olmak
etwa festgestellte Restbeträge {sub} {pl} takriben saptanan arta kalan miktarlar
etwa fünf Pfund aşağı yukarı beş paund
etwa fünftausend Dollar aşağı yukarı beş bin dolar
etwa fünfundfünfzig aşağı yukarı ellibeş
etwa fünfzig aşağı yukarı elli
etwa genauso hoch wie aşağı yukarı …gibi aynı
etwa hundert aşağı yukarı yüz
etwa im Alter von 5 Jahren aşağı yukarı 5 yaşlarında
etwa im Alter von fünf Jahren aşağı yukarı beş yaşlarında
etwa neunzig aşağı yukarı doksan
etwa sechs takriben altı
etwa sechzig takriben altmış
etwa siebzig takriben yetmiş
etwa so ... takriben böyle…
Etwa so? takriben böylemi?
etwa tausend yaklaşık bin
etwa um 2 Uhr takriben saat 2 de
etwa um 4 Uhr takriben saat 4 de
etwa um acht Uhr takriben saat sekizde
etwa um diese Zeit takriben bu vakitler
etwa um Mitternacht takriben gece yarısı
etwa um zwei Uhr takriben saat iki de
etwa vierzig takriben kırk
etwa von meiner Größe takriben benim beden gibi
etwa vor einer Woche yaklaşık bir hafta evvel
etwa zehn takriben on
0.002s