9 direkte Treffer gefunden für: endeks


50 indirekte Treffer gefunden für: endeks

Deutsch Türkisch
Aggregatform des Indexes {sub} {f} endekste cihaz şekli
Anleger in Indexfonds {sub} {pl} endeks fonları yatırımcıları
Anleihe mit Indexklausel {sub} {f} endeksleme şartı ile tahvil
Anleihe mit Indexklausel {sub} {f} endeksleme kaydı ile tahvil
dynamische Rente {sub} {f} endeksli emeklilik
Dynamische Rente {sub} {f} endeksli emeklilik
dynamisieren {v} endekslemek
die Gleitklausel {sub} {f} endeksleme planı
Index inkrementieren {v} endeksi artırmak
die Indexanleihe {sub} {f} endeksli tahvil
der Indexator {sub} {m} endeksleyici
die Indexbindung {sub} {f} endeksleme
die Indexentwicklung {sub} {f} endeks gelişimi
indexgebundene Aktie {sub} {f} endeksli hisse senedi
indexgebundene staatliche Sparbriefe {sub} {pl} endeksli devlet tasarruf senedi
indexgebundene Versicherungspolice {sub} {f} endeksli sigorta poliçesi
indexgekoppelte Wertscheine {sub} {pl} endekse bağlı değerli denetler
die Indexgewichtung {sub} {f} endeks ağırlıklama
das Indexieren {sub} {n} endeksleme
indexieren {v} [(Wirtschaft) an eine Indexklausel knüpfen] endekslemek
indexierend {adj} endeksleyen
der Indexierer {sub} {m} endeksleyici
das Indexiergehäuse {sub} {n} endeksleyici mahvaza
die Indexierkurve {sub} {f} endeksleme eğrisi
indexierte Adresse {sub} {f} endeksli adres
indexierte Adressierung {sub} {f} endeksli adresleme
indexierte Anleihe {sub} {f} endeksli bono
indexierte Anleihen {sub} {pl} endeksli bonolar
indexierte Grösse {sub} {f} endeksli ebad
indexierte Kurve {sub} {f} endeksli eğri
indexierte Obligation {sub} {f} endeksli tahvil
indexierte Palette {sub} {f} endeksli palet
indexierte Schaltung {sub} {f} endeksli devre
indexierter Lohn {sub} {m} endeksli ücret
die Indexierung {sub} {f} endeksleme
die Indexklausel {sub} {f} endeksleme kaydı
die Indexklausel {sub} {f} endeksleme şartı
die Indexkursschwankungen {sub} {pl} endeks kuru dalgalanmaları
die Indexmarkierung {sub} {f} endeksleme işareti
der Indexpreis {sub} {m} endeks fiyatı
die Indexrente {sub} {f} endeksli emeklilik
die Indexverknüpfung {sub} {f} endeksleme
die Indexzahl {sub} {f} endeks sayısı
indiziert {adv} endeksli
indiziert sein {v} endeksli olmak
die Laufvariable {sub} {f} [Software] endeksli değişken
die Lohnanpassung {sub} {f} endeksleme
nicht indiziert endeksli değil
indizierte endekslenmiş
alphabetischer Index {sub} {m} alfabetik endeks
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu