4 direkte Treffer gefunden für: ekvator


32 indirekte Treffer gefunden für: ekvator

Deutsch Türkisch
am Äquator ekvatorda
die Äquatoren {sub} {pl} Ekvatorlar
die Äquatorhöhe {sub} {f} ekvatorla ufuk arasındak açı
äquatorial {adj} ekvatoral
äquatorial {adj} ekvatöre ait
der Äquatorialbogen {sub} {m} Ekvator ҫemberi
äquatoriale Breiten {sub} {pl} ekvatoral enlemler
äquatoriale Klima {sub} {n} ekvatoral klima
äquatoriale Umlaufbahn {sub} {f} ekvatoral yörünge
das Äquatorialsystem {sub} {n} ekvator sistemi
der Äquatorialstrom {sub} {m} ekvator akımı
äquatornah {adj} ekvator yakını
der Äquatorradius {sub} {m} ekvator yarıçapı
die Äquatorsonne {sub} {f} ekvator güneşi
der Äquatorumfang {sub} {m} ekvator çevresi
die Äquatorzone {sub} {f} ekvator bölgesi
der Äquinoktialsturm {sub} {m} Ekvator fırtınası
die Äquinoktialstürme {sub} {pl} Ekvator fırtınaları
den Äquator überqueren ekvatoru geçmek
der Ecuadorianer {sub} {m} Ekvatorlu
die Ecuadorianerin {sub} {f} [weiblich] Ekvatorlu
ecuadorianisch {adj} Ekvator ile ilgili
der Ekuadorianer {sub} {m} Ekvatorlu
die Ekuadorianerin {sub} {f} Ekvatorlu
ekuadorianisch {adj} Ekvatora ait
in Äquatornähe Ekvator yakınında
der Ostpunkt {sub} {m} ekvator ile ufuk dairesinin kesiştiği yerin doğusu
parallaktische Achse {sub} {f} ekvator ekseni
die Rossbreiten {sub} {pl} [Verkehr] Ekvator'un kuzey ve güneyinde 25 ve 40 derece enlemleri arasında kalan bölgeler
der Westpunkt {sub} {m} [Geologie] Ekvator ile ufkun batıda kesişme noktası
die Akline {sub} {f} yer çekimli ekvator
der Wärmeäquator {sub} {m} termik ekvator
0.001s