4 direkte Treffer gefunden für: ekme

Deutsch Türkisch
der Anbau {sub} {m} [Anpflanzung] ekme
die Bestrebung {sub} {f} ekme
das Streuen {sub} {n} [Salz] ekme
das Säen {sub} {n} ekme

77 indirekte Treffer gefunden für: ekme

Deutsch Türkisch
die Anbauegge {sub} {f} ekme tırmığı
anbauen {v} [Getreide] ekmek
der Anbauort {sub} {m} [Landwirtschaft] ekme yeri
die Anbauorte {sub} {pl} [Landwirtschaft] ekme yerleri
der Anbaupflug {sub} {m} ekme tırmığı
die Ansaat {sub} {f} ekme tohumu
Artocarpus incisia ekmek ağacı
der Aufstrich {sub} {m} [Brotaufstrich] ekmeğe sürülen şey
aussägen {v} ekmek
die Backhefe {sub} {f} ekmek mayası
die Bepflanzungsdichte {sub} {f} ekme yoğunluğu
bestellen {v} [bestellte, habe bestellt] ekmek
das Brot {sub} {n} ekmek
Brot backen {v} ekmek pişirmek
Brot brechen {v} ekmek kırmak
Brot buttern {v} ekmek yağlamak
Brot einbröckeln {v} ekmek ufalamak
Brot in Milch einweichen ekmeği sütte ıslatmak
Brot in Suppe stippen ekmeği çorbaya bandırmak
Brot mit Butter bestreichen ekmeğin üzerine tereyağı sürmek
Brot schneiden ekmeği kesmek
brotartig {adj} ekmeksi
brotartiger Geschmack {sub} {m} ekmeğe benzer lezzet
der Brotaufstrich {sub} {m} ekmeğin üzerine sürülen yiyecek
der Brotbackautomat {sub} {m} ekmek pişirme otomatiği
das Brotbacken {sub} {n} ekmek pişirme
die Brotbackform {sub} {f} ekmek kalıbı
der Brotbelag {sub} {m} ekmeğe sürülen yiyecek
der Brotbeutel {sub} {m} ekmek torbası
das Brotbrechen {sub} {n} ekmek kırma
die Brotbrei {sub} {f} ekmek hamuru
das Brotbrett {sub} {n} ekmek tahtası
der Brotbäcker {sub} {m} ekmek fırıncısı
der Brotbäcker {sub} {m} ekmek pişiren
die Brotbäckerei {sub} {f} ekmek fırını
die Brotbüchse {sub} {f} ekmek kutusu
die Brotdose {sub} {f} ekmek kutusu
die Broteinheit {sub} {f} [BE] ekmek birimi
die Broteinheit {sub} {f} ekmek birimi
der Broterwerb {sub} {m} ekmek kapısı
die Brotfabrik {sub} {f} ekmek fabrikası
der Brotfruchtbaum {sub} {m} ekmekağacı
die Brotfüllung {sub} {f} ekmek içi
der Brotgeschmack {sub} {m} ekmek tadı
das Brotgetreide {sub} {n} ekmeklik buğday
das Brotgewürz {sub} {n} ekmek baharatı
der Brotgutschein {sub} {m} ekmek kuponu
die Brotgärung {sub} {f} ekmek mayalama
die Brotherstellung {sub} {f} ekmek imali
brotig {adj} ekmeksi
der Brotkanten {sub} {m} ekmek kenarları
Abbuchung durch Einzugsermächtigung vekâlet ile para çekme
die Abbüßung {sub} {f} cezasını çekme
das Abdrücken {sub} {n} [Gewehr] tetiği çekme
die Abduktion {sub} {f} vücut uzuvlarından herhangi birini yana çekme
die Abdämmung {sub} {f} set çekme
das Abfilmen {sub} {n} film çekme
das Abfragen {sub} {n} sorguya çekme
die Abgrenzung {sub} {f} sınır çekme
Abheben von Geld {sub} {n} para çekme
die Abhebung {sub} {f} çekme
Abhebung einer Teilsumme {sub} {f} bir miktar para çekme
Abhebung mittels einer Kreditkarte {sub} {f} kredi kartıyla para çekme
Abhebung von Geld {sub} {f} para çekme
Abhebung von Geldern {sub} {f} paraları çekme
Abhebung von Konten {sub} {f} kontolardan para çekme
die Abhörwanze {sub} {f} sorguya çekme
der Abprall {sub} {m} sekme
das Abprallen {sub} {n} sekme
Abruf des Beitrages {sub} {m} aidatı hesaptan çekme
das Absaugen {sub} {n} [Techn.] hava çekme
das Abschleppen {sub} {n} [Ackerbearbeitung] arkasından çekme
das Abschleppen {sub} {n} yedekte çekme
Abschleppen von Motorfahrzeugen {sub} {n} motorlu araçları çekme
das Abschreiben {sub} {n} kopya çekme
die Abschöpfung {sub} {f} tedavülden çekme
das Abwerben {sub} {n} kendine çekme
0.002s