2 direkte Treffer gefunden für: eigene

Deutsch Türkisch
eigene kişisel
eigene şahsi

50 indirekte Treffer gefunden für: eigene

Deutsch Türkisch
eigene Abteilungen {sub} {pl} şahsi bölümler
eigene Aktie {sub} {f} şahsi hisse senedi
eigene Aktien {sub} {pl} şahsi hisse senetleri
eigene Akzepte {sub} {pl} şahsi senetlerin kabulü
eigene Anteile {sub} {pl} şahsi hisseler
eigene Anteile zu Anschaffungskosten {sub} {pl} alış fiyatına şahsi hisseler
eigene Art {sub} {f} şahsi tür
eigene Auswahl {sub} {f} şahsi seçim
eigene Bankakzepte {sub} {pl} şahsi banka senetleri
eigene Befugnisse {sub} {pl} şahsi yetkiler
eigene Bestimmungen und Urteile unterbreiten {v} ahkâm kesmek
eigene Bilder {sub} {pl} [Microsoft Windows] bilgisayarda şahsi resim dosyası
Eigene Dateien {sub} {pl} [Microsoft Windows] bilgisayarda şahsi dosya
eigene Einnahme {sub} {f} şahsi gelir
eigene Einnahmen {sub} {pl} şahsi gelirler
eigene Emission {sub} {f} kişisel emisyon
eigene Energieversorgung {sub} {f} şahsi enerji sağlama
eigene Ersparnis {sub} {f} şahsi birikim
eigene Garage für Gäste {sub} {f} misafirlere özgü garaj
eigene Gebühren {sub} {pl} şahsi harçlar
eigene Geheimzahl {sub} {f} şahsi gizli kod
eigene GMBH Anteile {sub} {pl} şahsi sınırlı sorumlu şirket payları
eigene Haut retten {sub} {f} kendi canını kurtarmak
eigene Ideen {sub} {pl} şahsi fikirler
eigene Identität {sub} {f} şahsi hüviyet
eigene Investitionen {sub} {pl} kişisel yatırımlar
eigene Leistungen kendi hesabına yapılan ödemeler
eigene Marke {sub} {f} şahsi marka
eigene Meinung {sub} {f} kişisel fikir
eigene Mittel {sub} {pl} özkaynaklar
eigene Note {sub} {f} hususiyet
eigene Note {sub} {f} özellik
eigene Person {sub} {f} şahsi kişi
eigene Persönlichkeit {sub} {f} şahsi benlik
eigene Position {sub} {f} kişisel pozisyon
eigene Schriftart verwenden şahsi yazı türünü kullanmak
eigene Schuld {sub} {f} kişisel hata
eigene Schuld {sub} {f} şahsi hata
eigene Spielstätte {sub} {f} özel oyun yeri
eigene Ziele verfolgen özel amaçlar peşinde olmak
die Eigenelastizität {sub} {f} öz elastiklik
die Eigenempfindlichkeit {sub} {f} şahsi hassaslık
eigenen Kosten tragen {sub} {f} kendi masraflarını karşılamak
die Eigenenergie {sub} {f} normal enerji
die Eigenentsorgung {sub} {f} kendi atıklarını kendi imha etme
die Eigenentsorgung {sub} {f} kendi kendine arıtma
die Eigenentsorgung {sub} {f} şahsi temizleme
die Eigenentwicklung {sub} {f} kişisel gelişim
der Eigener {sub} {m} şahsi
eigener Abschnitt {sub} {m} şahsi bölüm
0.002s