10 direkte Treffer gefunden für: diski


50 indirekte Treffer gefunden für: diski

Deutsch Türkisch
acholisch {adj} dışkının balçık rengini alması
die Ausscheidung {sub} {f} dışkılama
Außenrand der Scheibe {sub} {m} diskin dış kenarı
der Canalis {sub} {m} dışkı kanalı
die Darmentleerung {sub} {f} dışkılama
Darmentleerungs- dışkılama-
defäzieren {v} [defäkieren] dışkılamak
die Dyschezie {sub} {f} dışkı birikimi
dyskinetisch {adj} diskinetik
dyskinetisch hipertones Syndrom {sub} {n} diskinetik hipertoni sendromu
einkoten {v} dıskılamak
die Enkopresis {sub} {f} dışkısını altına kaçırma
die Enkopresis {sub} {f} dışkısını tutamama
die Exkremente {sub} {pl} [Med.] dışkılar
Festtreten des Mistes {sub} {n} dışkıyı ezerek sertleştirme
fäkal {adj} [die Fäkalien betreffend, daraus bestehend; kotig] dışkı ile ilgili
fäkal {adj} [die Fäkalien betreffend, daraus bestehend; kotig] dışkılı
die Fäkalabfuhr {sub} {f} dışkı taşıma
der Fäkaldünger {sub} {m} dışkı gübresi
die Fäkalien {sub} {pl} dışkılar
die Fäkalien {sub} {pl} [als Dünger] dışkı gübreleri
die Fäkalienaufbereitung {sub} {f} dışkı arıtma
der Fäkalienraum {sub} {m} dışkı odası
der Fäkaliensammler {sub} {m} dışkı deposu
der Fäkalientank {sub} {m} dışkı tankeri
die Fäkalienverbrennung {sub} {f} dışkı yakma
die Fäkalsprache {sub} {f} dışkı ile ilgli birçok kelime ihtiva eden lisan
fäkulent {adj} dışkıya benzer
fäkulent {adj} dışkılı
die Fäzes {sub} {pl} [Kot] dışkılar
Hatten Sie blutigen Stuhl? Dışkınızda kan var mıydı?
kackbraun {adj} dışkı rengi
kacken {v} dışkılamak
die Kloake {sub} {f} [Zoologie] dışkılık
die Kloakentheorie {sub} {f} dışkılık kuramı
das Kloakentier {sub} {n} [Zoologie] dışkılıklı hayvan
die Knoddeln {sub} {pl} [Kot] dışkılar
die Koprohagie {sub} {f} dışkı yeme
die Koprolagnie {sub} {f} dışkıyla oynamaktan haz duyma
die Koprolalie {sub} {f} dışkı ile ilgili sözcüklerle küfürlü konuşma
die Kopromanie {sub} {f} dışkıyla oynama
die Koprophilie {sub} {f} dışkıya aşırı ilgi
die Koprophobie {sub} {f} [krankhafte Angst vor der Berührung von Fäkalien, oft auch Angst vor Schmerz und Ansteckung] dışkıya dokunmaktan korku veya hastalık bulaşma korkusu
der Kotabszess {sub} {m} dıskı apsesi
die Kotausräumung {sub} {f} dışkıdan temizleme
die Kotausscheidung {sub} {f} dışkı boşaltımı
die Kotausscheidung {sub} {f} dışkılama
der Kotballen {sub} {m} dıskı balyası
koten {v} dışkı çıkarmak
die Kotenentleerungen {sub} {pl} dışkı boşaltmalar
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu