5 direkte Treffer gefunden für: dinleyici


31 indirekte Treffer gefunden für: dinleyici

Deutsch Türkisch
Erwartungshaltung des Hörers {sub} {f} dinleyicinin beklentisi
es der Hörerschaft schulden dinleyiciye borçlu olmak
der Gasthörer {sub} {m} dinleyici öğrenci
die Gasthörerin {sub} {f} [weiblich] dinleyici öğrenci
die Höreranalyse {sub} {f} dinleyici analizi
die Hörerbindung {sub} {f} dinleyiciyi odaklandırma
der Hörerbrief {sub} {m} dinleyici nektubu
die Hörerfunktionen {sub} {pl} dinleyici fonksiyonları
das Hörerpublikum {sub} {n} dinleyici halk
die Hörerquote {sub} {f} dinleyici oranı
die Hörerschaft {sub} {f} dinleyiciler
die Hörerzusammensetzung {sub} {f} dinleyici teşkili
die Hörerzählung {sub} {f} dinleyici sayımı
der Hörerüberhang {sub} {m} dinleyici fazlalığı
Lautstärkeregler für den Hörer {sub} {m} dinleyici için mikrofon sesi kontrolü
das Phone-in {sub} {n} [Rundfunkprogramm, an dem sich Hörer per Telefon beteiligen können] dinleyicilerin katılabildiği radyo programı
das Publikum {sub} {n} [Zuhörer] dinleyiciler
das Publikum {sub} {n} dinleyiciler
die Versammlung {sub} {f} dinleyiciler
vorspielen {v} [Musik] dinleyici önünde çalmak
vorspielend {adj} dinleyici önünde çalan
die Vorspielung {sub} {f} dinleyici önünde çalma
die Vorspielungen {sub} {pl} dinleyici önünde çalmalar
das Wunschkonzert {sub} {n} dinleyicilerin isteklerine göre verilen konser
die Zuhörer {sub} {pl} dinleyiciler
die Zuhörerinnen {sub} {pl} dinleyiciler
Zuhörern [den~] dinleyicilere
der Zuhörerraum {sub} {m} dinleyici salonu
die Zuhörerschaft {sub} {f} dinleyiciler
aufmerksamer Zuhörer {sub} {m} dikkatli dinleyici
der aufmerksame Zuhörer {sub} {m} dikkatli dinleyici
0.002s