15 direkte Treffer gefunden für: dik


50 indirekte Treffer gefunden für: dik

Deutsch Türkisch
abgelenkt dikkati çekilmiş
abgelenkt werden {v} dikkati dağılmak
die Abgelenktheit {sub} {f} dikkat dağınıklığı
abgenäht dikilmiş
die Ablenkbarkeit {sub} {f} dikkat dağılması
ablenken {v} [lenkte ab, hat abgelenkt] dikkatini dağıtmak
die Ablenkungskampagne {sub} {f} dikkat dağıtıcı propaganda
abnahten {v} dikişi sökmek
abnähen {v} [nähte ab, hat abgenäht] dikerek daraltmak
abnähen {v} [nähte ab, hat abgenäht] dikerek darlaştırmak
der Abnäher {sub} {m} dıkerek daraltan
das Abschlussbord {sub} {n} dik kordonu
abschweifend [Gedanken] dikkati dağılan
die abschweifende {sub} {pl} dikkati dağılanlar
abschüssig {adj} dik eğimli
abschüssige Kruppe {sub} {f} dik sağrı
die Abschüssigkeit {sub} {f} dik eğimlilik
abtrennen {v} [trennte ab, hat abgetrennt] dik sökmek
Abweichnung vom rechten Winkel {sub} {f} dik açıdan sapma
die Achsialturbine {sub} {f} dik türbin
die Acht {sub} {f} [Aufmerksamkeit] dikkat etmek
die Acht {sub} {f} dikkat
Acht geben {v} dikkat etmek
Acht geben {v} dikkate almak
Acht haben [auf] dikkat etmek
Acht haben {v} dikkatlı olmak
Acht haben auf dikkat etmek
Achte! dikkat et
achtend {adj} dikkatle
der Achtende {sub} {m} dikkat eden
die achtende {sub} {pl} dikkat edenler
der Achtender {sub} {m} dikkat eden
achtgeben [alte Schreibung] dikkat etmek
achtgeben {v} dikkate almak
achtgebend {adj} dikkatlı
achtgegeben {adj} dikkat etti
das Achthaben {sub} {n} dikkat etme
achthaben {v} dikkat etmek
achtlos {adj} dikkatsiz
achtlos dikkatsiz
achtlos dikkatsız
die achtlose {sub} {f} dikkatsız
der achtloser {sub} {m} dikkatsız
die Achtlosigkeit {sub} {f} dikkatsizlik
Achtlosigkeits dikkatsizlik
achtsam {adj} dikkatli
die Achtsamkeit {sub} {f} dikkat
die Achtsamkeit {sub} {f} dikkatlilik
die Achtung {sub} {f} [Aufmerksamkeit] dikkat
die Achtung {sub} {f} dikkat
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu