17 direkte Treffer gefunden für: dicht


76 indirekte Treffer gefunden für: dicht

Deutsch Türkisch
dicht, direkt, genau daneben hemen yanında
dicht, direkt, genau neben jemandem, etwas sein birisinin,bir şeyin hemen yakınında olmak
dicht abgeschlossen [versiegelt] sızdırmaz kapanmış
dicht an yanında
dicht an dicht sıkca
dicht an dicht fahren tampon tampona araba sürmek
dicht an oder bei yakınında
dicht an oder bei yanında
dicht aneinander bauen birbirine çok yakın inşaat yapmak
dicht bebaut birbirine ekli yoğun inşaat
dicht bebautes Gebiet {sub} {n} birbirine ekli yoğun inşaat yapılan bölge
dicht behaart {adj} gür saçlı
dicht behaart {adj} kıllı
dicht behaart {adj} sık saçlı
dicht behaartes Fell {sub} {n} pösteki
dicht bei {adv} yakınında
dicht beieinander birbirinin yakınında
dicht beieinander sitzen dip dibe oturmak
dicht beieinander sitzen diz dize oturmak
dicht beim Bahnhof garın bitişiğinde
dicht belaubt {adj} sık yapraklı
dicht besetzt {adj} sık kaplı
dicht besetzter Markt {sub} {m} yoğun rekabet piyasası
dicht besiedelt kalabalık yerleşimli
dicht besiedelt yoğun oturma yeri
dicht besiedelt yoğun yerleşimli
dicht besiedelt çok nüfuslu
dicht besiedeltes Gebiet {sub} {n} yoğun yerleşimli bölge
dicht bevölkert {adj} kalabalık
dicht bevölkert {adj} kalabalık yerleşimli
dicht bevölkert {adj} nüfus olarak kalabalık
dicht bevölkert {adj} yoğun nüfuslu
dicht bevölkert {adj} yoğun şekilde insanın yaşaması
dicht bevölkert {adj} çok nüfuslu
dicht bewachsen {adj} sık bitmiş
dicht bewaldet {adj} sık orman
dicht dabei yanıbaşında
dicht dahinter hemen arkasında
dicht daneben yakınında
dicht daran yakın
dicht gedrängt {adj} kalabalık
dicht gedrängt {adj} sıkışık
dicht gedrängt {adj} yoğun
dicht gedrängt sein {v} sıkışık olmak
dicht geschweißt kaynakla kapanmış
dicht gesät sık ekili
dicht halten ağzı sıkı olmak
dicht halten sır saklamak
dicht machen sızdırmaz yapmak
dicht neben etwas bir şeyin yakınında
dicht neben jemandem birisinin yakınında
das Abschiedsgedicht {sub} {n} veda şiiri
blickdicht [Strümpfe] kapalı
bombendicht {adj} tam sızdırmaz
dampfdicht {adj} buhar geçmez
dampfdicht {adj} buhar kaçırmaz
dampfdicht {adj} buhar sızdırmaz
diffusionsdicht {adj} yayılmaya kapalı
druckdicht {adj} hava kaçırmaz
druckwasserdicht {adj} basınçlı su geçirmez
eindringungsdicht {adj} nüfuz etmeğe karşı mukavemetli
das Erinnerungsgedicht {sub} {n} anı şiiri
faserdicht {adj} lifleri yoğun
das Festgedicht {sub} {n} kutlama şiiri
fettdicht {adj} yağ sızdırmaz
flüssigkeitsdicht {adj} sıvı geçirmez
das Frühlingsgedicht {sub} {n} bahariye
fugendicht {adj} bitişik
fugendicht {adj} bitişkin
gasdicht {adj} gaz geçmez
gasdicht {adj} gaz işlemez
gasdicht {adj} gaz kaçırmaz
gasdicht {adj} gaz sızmaz
das Gedicht {sub} {n} manzume
das Gedicht {sub} {n} şiir
hackedicht {ugs.} hık deyinceye kadar içmiş
0.003s