Keine direkten Treffer gefunden für: değerleri

Deutsch Türkisch

34 indirekte Treffer gefunden für: değerleri

Deutsch Türkisch
automatische Herabsetzung der Werte {sub} {f} değerlerin otomatik azalması
Iteration zu Werten {sub} {f} değerlerin tekrarlaması
Werte analysieren {v} değerleri analiz etmek
Werte Halten {sub} {n} değerleri koruma
Werte speichern {v} değerleri depolamak
Werte ändern {v} değerleri değiştirmek
Werte übernehmen {v} değerleri devralmak
die Werteermittlung {sub} {f} değerleri saptama
abgeleitete Konzentrationswerte {sub} {pl} türetilen konsantrasyon değerleri
abgeleitete statistische Maßzahlen {sub} {pl} türetilmiş istatistil ölçü değerleri
die Ablaufwerte {sub} {pl} akım değerleri
abschreibungsfähige Vermögenswerte {sub} {pl} vergiden düşülebilir servet değerleri
absolute Grenzdaten {sub} {pl} mutlak değerleri
die Achsenwerte {sub} {pl} aks değerleri
die Alpha-Werte {sub} {pl} alfa değerleri
anamnestische Werte {sub} {pl} anamnez değerleri
die Anfangswerte {sub} {pl} başlangıç değerleri
die Anlagewerte {sub} {f} yatırım değerleri
die Anteilswerte {sub} {pl} hisse değerleri
die Arbeitswerte {sub} {f} değerleri
die Arbitrage-Werte {sub} {pl} tahkim değerleri
die Ausgangsgrößen {sub} {pl} çıkış değerleri
die Auslandswerte {sub} {pl} yurtdışı değerleri
die Auslegungswerte {sub} {pl} tasarım değerleri
ausländische Rentenwerte {sub} {pl} yabancı emeklilik kâğıdı değerleri
die Bauwerte {sub} {pl} inşaat değerleri
die Beitragswerte {sub} {pl} iştirak değerleri
die Berechnungswerte {sub} {pl} hesaplama değerleri
die Betriebszahlen {sub} {pl} fabrika değerleri
die Bezugsgrößen {sub} {pl} numune değerleri
biologische Vermögenswerte {sub} {pl} biyolojik servet değerleri
charakteristische Werte {sub} {pl} karakteristik değerleri
die Deckungswerte {sub} {pl} karşılama değerleri
diskrete Zahlenwerte {sub} {pl} gizli sayı değerleri
0.002s