Keine direkten Treffer gefunden für: değerleri

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: değerleri

Deutsch Türkisch
Iteration zu Werten {sub} {f} değerlerin tekrarlaması
Werte analysieren {v} değerleri analiz etmek
Werte übernehmen {v} değerleri devralmak
die Werteermittlung {sub} {f} değerleri saptama
Werte Halten {sub} {n} değerleri koruma
Werte ändern {v} değerleri değiştirmek
Werte speichern {v} değerleri depolamak
automatische Herabsetzung der Werte {sub} {f} değerlerin otomatik azalması
die Leistungswerte {sub} {pl} güç değerleri
diskrete Zahlenwerte {sub} {pl} gizli sayı değerleri
die Leitwerte {sub} {pl} iletkenlik değerleri
die Schwellwerte {sub} {pl} sınır değerleri
die Umfragewerte {sub} {pl} anket değerleri
die Bauwerte {sub} {pl} inşaat değerleri
die Luftfahrtwerte {sub} {pl} havacılık değerleri
immaterielle Anlagewerte {sub} {pl} gayrimaddi yatırım değerleri
abgeleitete statistische Maßzahlen {sub} {pl} türetilmiş istatistil ölçü değerleri
abgeleitete Konzentrationswerte {sub} {pl} türetilen konsantrasyon değerleri
flüssige Vermögenswerte {sub} {pl} sıvı servet değerleri
die Ablaufwerte {sub} {pl} akım değerleri
machbare Kennzahlen {sub} {pl} mümkün olan finans değerleri
die Popularitätswerte {sub} {pl} popülarite değerleri
abschreibungsfähige Vermögenswerte {sub} {pl} vergiden düşülebilir servet değerleri
die Induktionswerte {sub} {pl} endüksiyon değerleri
Industriewerte erster Klasse {sub} {pl} birinci sınıf endüstri değerleri
die Industriewerte {sub} {pl} endüstri değerleri
absolute Grenzdaten {sub} {pl} mutlak değerleri
die Beitragswerte {sub} {pl} iştirak değerleri
die Achsenwerte {sub} {pl} aks değerleri
die Berechnungswerte {sub} {pl} hesaplama değerleri
die Unternehmenswerte {sub} {pl} şirket değerleri
maximale Immissionswerte {sub} {pl} azami emisyom değerleri
führende Industriewerte {sub} {pl} ileri gelen endüstri değerleri
die Prämienwerte {sub} {pl} prim değerleri
die Messwerte {sub} {pl} ölçü değerleri
sittliche Werte {sub} {pl} ahlak değerleri
die Alpha-Werte {sub} {pl} alfa değerleri
die Betriebszahlen {sub} {pl} fabrika değerleri
die Bezugsgrößen {sub} {pl} numune değerleri
eingefrorene Vermögenswerte {sub} {pl} dondurulmuş varlık değerleri
anamnestische Werte {sub} {pl} anamnez değerleri
gemeinschaftliche Vermögenswerte {sub} {pl} ortak servet değerleri
die Rechnungswerte {sub} {pl} hesap değerleri
die Anfangswerte {sub} {pl} başlangıç değerleri
biologische Vermögenswerte {sub} {pl} biyolojik servet değerleri
monetäre Vermögenswerte {sub} {pl} parasal servet değerleri
die Gesamtvermögenswerte {sub} {pl} toplam servet değerleri
die Einstellwerte {sub} {pl} ayar değerleri
Kennwerte der Batterie {sub} {pl} bataryanın karakteristik değerleri
die Kennzahlen {sub} {pl} finans değerleri
9.801s