Keine direkten Treffer gefunden für: değeri

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: değeri

Deutsch Türkisch
abbröckeln {v} [Preise: bröckelte ab, hat abgebröckelt] değerini kaybetmek
abgewertet değeri düşmüş
abgewertet değeri düşürülmüş
abgewertet werden {v} değeri düşürülecek
das Abwerten {sub} {n} değerini
abwerten {v} değerini düşürmek
die Abwertung {sub} {f} değerini azaltma
Aktie mit extrem hohem Wertanstieg {sub} {f} değeri çok aşırı yükselen çıkan hisse senedi
Aktie mit extremem Wertanstieg {sub} {f} değeri aşırı yükselen çıkan hisse senedi
an Bedeutung verlieren {v} değerini yitirmek
an Wert abnehmen {v} değeri azalmak
an Wert abnehmend değeri azalan
an Wert verlieren {v} değeri azalmak
an Wert zunehmen {v} değeri artmak
an Wert zunehmen {v} değeri çoğalmak
anbieten unter Preis {v} değerinin altında satışa sunmak
das Antidumping {sub} {n} değerinin altında satışa karşı
das Antidumpinggesetz {sub} {n} değerinin altında satışa karşı kanun
die Antidumpingmaßnahmen {sub} {pl} değerinin altında satışa karşı önlemler
der Antidumpingzoll {sub} {m} değerinin altında satışa karşı gümrük
aufgewertet değeri artırılmış
aufpeppen {v} değerini artırmak
die Aufstufung {sub} {f} değerini yükseltme
aufwerten {v} [Währung] değerini artırmak
aufwerten {v} değerini yükseltmek
aufwertend {adj} değerini yükselten
die Aufwertungen {sub} {pl} değerini yükseltmeler
beeinträchtigen {v} değerini azaltmak
die Belanglosigkeit {sub} {f} değeri olmama
beständiges Anlagegut {sub} {n} değerini koruyan yatırım
bewähren {v} [sich ~] değerini göstermek
den Wert bemessen {v} değerini ölçmek
den Wert bestimmen {v} değerini tespit etmek
den Wert erhalten {v} değerini korumak
den Wert erhöhen {v} değerini yükseltmek
den Wert ermitteln {v} değerini saptamak
den Wert festsetzen değerini tespit etmek
den Wert heben {v} değerini artırmak
den Wert mindern {v} değerini azaltmak
den Wert schätzen {v} değerini tahmin etmek
den Wert steigern değerini artırmak
den Wert steigern değerini yükseltmek
den Wert von etwas einschätzen {v} değerini takdir etmek
die Devaluation {sub} {f} değerini düşürme
die devalvieren {sub} {f} değerini düşürmek
dubioses Papier [Wirtschaft] değeri şüpheli kâğıt
dubioses Papier değeri şüpheli kâğıt
entwerten {v} değerini düşürme
entwerten {v} değerini düşürmek
entwertend {adj} değerini düşüren
0.003s