22 direkte Treffer gefunden für: değer


50 indirekte Treffer gefunden für: değer

Deutsch Türkisch
Abbau von Erzen {sub} {m} değerli madenleri çıkarma
abbröckeln {v} [Preise: bröckelte ab, hat abgebröckelt] değerini kaybetmek
abgebraucht {adj} değersiz
abgewertet değeri düşmüş
abgewertet değeri düşürülmüş
abgewertet werden {v} değeri düşürülecek
Abschreibung für Wertminderung değer kaybı amortismanı
Abschreibung für Wertminderung {sub} {f} değer azalması amortismanı
die Abschreibungsmethode {sub} {f} değer azalması methodu
abschätzbar {adj} değerlendirilebilir
das Abschätzen {sub} {n} değerlendirme
abschätzen {v} [schätzte ab, hat abgeschätzt] değerlendirmek
abschätzend {adj} değerlendiren
die Abschätzung {sub} {f} değerlendirme
Abschätzung des Wertes {sub} {f} değer tahmini
die Abschätzungen {sub} {pl} değerlendirmeler
die Abschätzungsdetaillierung {sub} {f} değerlendirme detayları
das Abwerten {sub} {n} değerini
abwerten {v} değerden düşürmek
abwerten {v} değerini düşürmek
die Abwertung {sub} {f} değer düşürümü
die Abwertung {sub} {f} değerden düşürme
die Abwertung {sub} {f} değerini azaltma
die Abwertungen {sub} {pl} değer kayıpları
das Abzinsungspapier {sub} {n} değerli kâğıt
abzüglich Wertberichtigung değer bildirimi hariç
achten {v} [achtete, hat geachtet] değer vermek
der Adept {sub} {m} değersiz madenî altına çevirebilen kimse
Aktie mit extrem hohem Wertanstieg {sub} {f} değeri çok aşırı yükselen çıkan hisse senedi
Aktie mit extremem Wertanstieg {sub} {f} değeri aşırı yükselen çıkan hisse senedi
das Aktienportefeuille {sub} {n} değerli kâğıtlar mevcudu
die Aktienportefeuilles {sub} {pl} değerli kâğıtlar mevcutları
als wertlos verwerfen değersiz olarak geri çevirmek
als Wertpaket değerli paket olarak
am Katzentisch sitzen değer verilmemek
an Bedeutung verlieren {v} değerini yitirmek
an Wert abnehmen {v} değeri azalmak
an Wert abnehmend değeri azalan
an Wert gewinnen {v} değer kazanmak
an Wert gewinnen {v} değerlenmek
an Wert verlieren {v} değeri azalmak
an Wert zunehmen {v} değeri artmak
an Wert zunehmen {v} değeri çoğalmak
anbieten unter Preis {v} değerinin altında satışa sunmak
angeben {v} [gab an, hat angegeben] değer biçmek
anrechnen {v} [rechnete an, hat angerechnet] değer biçmek
der Anschlag {sub} {m} değer biçme
anschlagen {v} değer biçmek
das Antidumping {sub} {n} değerinin altında satışa karşı
das Antidumpinggesetz {sub} {n} değerinin altında satışa karşı kanun
0.002s