40 direkte Treffer gefunden für: dayanıklı


50 indirekte Treffer gefunden für: dayanıklı

Deutsch Türkisch
abgehärtete Person {sub} {f} dayanıklı insan
abhärten {v} [Körper] dayanıklı yapmak
die Abhärtung {sub} {f} dayanıklı yapma
die Alterungsbeständigkeit {sub} {f} dayanıklılık
die Ausdauer {sub} {f} dayanıklılık
die Ausdauerhaftigkeit {sub} {f} dayanıklılık
das Ausdauertraining {sub} {n} dayanıklılık egzersizi
beharrlicher Widerstand {sub} {m} dayanıklı direnҫ
die Beharrlichkeit {sub} {f} [Ausdauer] dayanıklılık
belastbar sein {v} dayanıklı olmak
die Belastbarkeit {sub} {f} dayanıklılık
der Bestand {sub} {m} dayanıklılık
Bestand haben {v} dayanıklı olmak
die Bestandsfestigkeit {sub} {f} dayanıklılık
bestehen {v} [bestand, habe bestanden] dayanıklı olmak
beständig machen {v} dayanıklı yapmak
beständig sein {v} dayanıklı olmak
beständig werden {v} dayanıklı olmak
die Beständigkeit {sub} {f} [Dauerhaftigkeit] dayanıklılık
die Betriebssicherheit {sub} {f} dayanıklık
die Bonität {sub} {f} dayanıklılık
die Bärennatur {sub} {f} dayanıklı bünye
die Dauer {sub} {f} dayanıklı olma
dauerhafte Güter {sub} {pl} dayanıklı mallar
dauerhafte Konsumgüter {sub} {pl} dayanıklı tüketim malları
dauerhafte Ware {sub} {f} dayanıklı eşya
die Dauerhaftigkeit {sub} {f} dayanıklık
die Dauerhaftigkeit {sub} {f} dayanıklılık
die Dauerhaftigkeiten {sub} {pl} dayanıklılıklar
die Dauermilch {sub} {f} dayanıklı süt
das Dauermilcherzeugnis {sub} {n} dayanıklı süt ürünü
der Dauerversuch {sub} {m} dayanıklılık deneyi
die Dauerversuche {sub} {pl} dayanıklılık deneyleri
die Derbheit {sub} {f} dayanıklılık
destabilisieren {v} dayanıklılığını gidermek
disponiert sein {v} [zu etwas] dayanıklı olmak
disponiert sein {v} [für etwas] dayanıklı olmak
der Einbrennlack {sub} {m} dayanıklı cila
die Festigkeit {sub} {f} dayanıklılık
der Halt {sub} {m} [Festigkeit] dayanıklılık
haltbar gemachte Milch {sub} {f} dayanıklı yapılan süt
haltbar in Folie eingeschweißte Zutaten {sub} {pl} dayanıklı folyoya kaynaklanan katkılar
haltbar sein {v} dayanıklı olmak
die Haltbarkeit {sub} {f} dayanıklılık
die Haltbarkeiten {sub} {pl} dayanıklılıklar
die Haltbarkeitsgarantie {sub} {f} dayanıklılık garatisi
die Haltbarkeitsgrenze {sub} {f} dayanıklılık sınırı
die Haltbarkeitsprüfung {sub} {f} dayanıklılık deneyi
die Haltbarkeitsvorschrift {sub} {f} dayanıklılık ilkesi
die Haltbarmilch {sub} {f} [insbes. österr.] dayanıklı süt
0.003s