19 direkte Treffer gefunden für: davranış


50 indirekte Treffer gefunden für: davranış

Deutsch Türkisch
Abriss der Handlung {sub} {f} davranışı inceleme
Algorithmus zum Erkennen von Verhaltensmustern {sub} {m} davranış biçimlerinin algoritması
alloplastisch {adj} davranışın dış gerçeğin koşullarına uyan biçimde değiştirilmesi
am Benehmen Fehler finden davranışta hata bulmak
Ähnlichkeit des Benehmens {sub} {f} davranış benzerliği
Änderung des Benehmens {sub} {f} davranışın değişimi
die Behandlungsweise {sub} {f} davranış biçimi
behavior therapy davranış tedavisi
der Behaviorismus {sub} {m} [Psychologisch] davranışçılık
der Behaviorismus {sub} {m} davranışçılık
behavioristisch {adj} [Psychologisch] davranışla ilgili
die Benimmregel {sub} {f} davranış kuralı
die Benimmregeln {sub} {pl} {ugs.} davranış kuralları
die Betragenseigenschaften {sub} {pl} davranış özellikleri
der Einstellungstest {sub} {m} davranış testi
Er benahm sich gut davranışı iyiyidi
er hat keine Manieren davranışları bozuk
er hat ohne triftigen Grund gehandelt davranışı için hiçbir sebep yoktu
er ist wohl von allen guten Geistern verlassen davranışı çok mantıksız
er kann sich nicht benehmen davranışlarını kontrol edemiyor
die Ethologie {sub} {f} davranış bilimi
Flexibilität der Handlungen {sub} {f} davranışların esnekliği
die Gangart {sub} {f} davranış şekli
die Haltungsbedingungen {sub} {pl} davranış şartları
die Handlungen {sub} {pl} davranışlar
die Handlungsalternative {sub} {f} davranış alternatifi
die Handlungsanstöße {sub} {pl} davranış nedenleri
die Manieren {sub} {pl} [Benehmen] davranışlar
Manieren verfeinern {v} davranışları daha nezaketli hale getirmek
die Motivation {sub} {f} davranışı yöneten etki
Nachlässigkeit im Benehmen {sub} {f} davranışta özensizlik
nachvollziehen {v} [vollzog nach, hat nachvollzogen] davranışlarını anlamak
das Pattern {sub} {n} [Psychologie] davranış modeli
Rechtsmäßigkeit der Handlungen {sub} {f} davranışların hukuka uygunluğu
sich benehmen wie ein Elefant im Porzellanladen davranışlarında sakar olmak
der Ton {sub} {m} davranış biçimi
die Tonart {sub} {f} [Musik] davranış biçimi
die Umgangsform {sub} {f} davranış tarzı
die Umgangsformen {sub} {f} davranış tarzları
die Verhalten {sub} {pl} davranışlar
die Verhaltensanalyse {sub} {f} davranış analizi
verhaltensauffällig {adj} davranışıyla dikkati çeken
die Verhaltensauffälligkeiten {sub} {pl} davranışta göze batıcılık
die Verhaltensbewertung {sub} {f} davranış değerlendirmesi
das Verhaltensdefizit {sub} {n} davranış eksikliği
die Verhaltenseigenschaft {sub} {f} davranış özelliği
die Verhaltenseigenschaften {sub} {pl} davranış özellikleri
der Verhaltensfehler {sub} {m} davranış hatası
die Verhaltensflexibilität {sub} {f} davranış esnekliği
die Verhaltensformung {sub} {f} davranış biçimlenmesi
0.003sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu