6 direkte Treffer gefunden für: dışarıya


34 indirekte Treffer gefunden für: dışarıya

Deutsch Türkisch
die Abförderung {sub} {f} [Bergbau] dışarıya çıkartma
abtransportieren [Feuchtigkeit, durch Kapillarwirkung] dışarıya sevk
aufgeschlossen [empfänglich] dışarıya açık
die Aufgeschlossenheit {sub} {f} [Empfänglichkeit] dışarıya açıklık
die Aufgeschlossenheit {sub} {f} dışarıya açıklık
Auftrag vergeben dışarıya emir vermek
Auftrag vergeben dışarıya vermek
Auftrag vergeben dışarıya sipariş vermek
ausbiegen {v} dışarıya doğru bükmek
die Ausbiegestelle {sub} {f} dışarıya doğru bükme yeri
auskragen {v} dışarıya doğru çıkıntı vermek
der Ausstoß {sub} {m} [von Gasen unter Druck] dışarıya çıkış
der Ausstoß {sub} {m} dışarıya atış
ausstoßen {v} dışarıya atmak
außen gespannt dışarıya gerilmiş
die Außenantenne {sub} {f} dışarıya monte edilmiş anten
effluieren {v} dışarıya akmak
die Fremdvergabe {sub} {f} dışarıya verme
das Herausrollen {sub} {n} dışarıya yuvarlanma
herausrollen {v} dışarıya yuvarlanma
herausrufen {v} dışarıya çağırmak
herausrufend {adj} dışarıya çağıran
herausschauen {v} dışarıya bakmak
herauswagen, sich {v} dışarıya çıkmaya cesaret etmek
hinaus {adv} dışarıya doğru
hinaus! dışarıya!
hinaustun {v} dışarıya koymak
Komm raus! dışarıya gel!
nach außen darstellen {v} dışarıya karşı temsil etmek
nach außen dringen {v} dışarıya sızmak
nach außen hin [Gefühle zeigen] dışarıya karşı
outsourcen {v} [Wirtschaft] dışarıya vermek
dorthinaus {adv} oraya dışarıya
von innen heraus içeriden dışarıya
0.002s