7 direkte Treffer gefunden für: düzey


40 indirekte Treffer gefunden für: düzey

Deutsch Türkisch
der Einstufungstest {sub} {m} düzey belirleme sınavı
die Feststellungsprüfung {sub} {f} düzey belirleme sınavı
die Feststellungsprüfung {sub} {f} düzey tespit sınavı
mit Ebenen düzeyli
das Pegeldiagramm {sub} {n} düzey diyagramı
das Pegelmeßgerät {sub} {n} düzey ölçüm aleti
der Planeinsenker {sub} {m} düzey alçaltıcı
der Planetärkopf {sub} {m} düzey düzleyici
der Plansenkkopf {sub} {m} düzey alçaltmak için bıçaklı başlık
die Plansimulation {sub} {f} düzey simülasyon
pretiös {adj} düzeyli
das Rückstufung {sub} {n} düzey indirgeme
die Stufenbeschreibung {sub} {f} düzey tanımı
die Stufennummer {sub} {f} düzey numarası
unqualifiziert {adj} düzeysiz
das Energieniveau {sub} {n} erkesel düzey
geistiges Niveau {sub} {n} zihinsel düzey
der Gleichstand {sub} {m} düzey
die Grasebene {sub} {f} çimlik düzey
die Hartlage {sub} {f} sert düzey
die Horizontalebene {sub} {f} yatay düzey
höchste Ebene {sub} {f} en yüksek düzey
der Höchststand {sub} {m} rekor düzey
höhere Ebene {sub} {f} yüksek düzey
internationale Ebene {sub} {f} uluslararası düzey
die Leitebene {sub} {f} ana düzey
literarische Ebene {sub} {f} edebi düzey
logische Ebene {sub} {f} mantıksal düzey
lokale Ebene {sub} {f} yerel düzey
die Mittelebene {sub} {f} orta düzey
oberste Ebene {sub} {f} üst düzey
physikalische Ebene {sub} {f} fiziki düzey
sachnächste Ebene {sub} {f} en yakın düzey
Sagittalaufnahme sajital düzey
die Sagittalebene {sub} {f} sajital düzey
schiefe Ebene {sub} {f} eğik düzey
die Schräge {sub} {f} eğik düzey
der Talspiegel {sub} {m} en az bulunan düzey
der Tiefstand {sub} {m} düşük düzey
der Wirkspiegel {sub} {m} etkili düzey
0.002s